Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 20.11.2017

Farské oznamy 20.11.2017

FARSKÉ OZNAMY
Na Tridsiatu štvrtú nedeľu v cezročnom období-Krista Kráľa 20.11.2016
pondelok
21. 11. 2016 liturgický kalendár: Obetovanie Panny Márie, spomienka

utorok
22. 11. 2016 liturgický kalendár: sv.Cecílie, panny a mučenice, spomienka
17.00 + rodičia Nedelkoví a Chudí

streda
23. 11. 2016 liturgický kalendár: féria
16.15 Kapince + Jozef a Mária Plaštiakoví
17.00 Merašice + Peter,Elemír a rodičia z oboch strán
štvrtok
24. 11. 2016
liturgický kalendár: sv.Ondreja Dung-Laka,kňaza a spoloč.muč.,spomienka
16.30 Merašice + Ján Chovanec,Žofia a rodičia z oboch str.

piatok
25. 11. 2016 liturgický kalendár: Sv. Kataríny Alaexendrijskej, panny a mučenice,ľubovoľná spomienka
17.00 Merašice + rodina Uhrínová,Pížová a Remová

sobota
26. 11. 2016 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice na úmysel celebranta
nedeľa
27. 11. 2016
liturgický kalendár: Prvá adventná nedeľa
8.00 Biskupová + Mária Markusíková,star.rod. a súrodenci
9.30 Kapince + Anna Adamcová ( 1. výr.)
11.00 Merašice za farníkov

Biblická katechéza pre dospelých bude vo štvrtok 24.11. po večernej sv.omši v Merašiciach. Téma: úvod do kníh Levitikus a Numeri. Katechéza pre prvoprijímajúce deti bude v piatok 25.11.po večernej sv.omši na fare.
Na Prvú adventnú nedeľu pri všetkých sv.omšiach budem požehnávať adventné vence a sviece. Na udúcu nedeľu bude zbierka na energie e zároveň možno milodarom podporiť tradičnú zbierku na charitu. Za každý prejav ochoty pomôcť Pán Boh zaplať.
Zájemcovia o knihu rozhovorov s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom sa môžu zapísať v sakristii.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 30.12.2018

FARSKÉ OZNAMY Na sviatok Svätej Rodiny 30.12.2018 pondelok 31. 12. 2018 liturgický kalendár: féria, večer: …