Aktuálne správy
Domov / Projekty/Pripravujeme / Dekanátna púť Po stopách sv.Jána Pavla II.

Dekanátna púť Po stopách sv.Jána Pavla II.

Pozývame vás
na púť dekanátu Hlohovec
Po stopách duchovného odkazu sv. Jána Pavla II.

KALVARIA ZEBRYDOWSKA- WADOWICE- KRAKOW- LAGIEWNIKY – Sanktuárium sv. JANA PAVLA II.- CZESTOCHOVÁ
26.- 28. 9. 2017

Púť je tematicky zameraná na duchovný odkaz sv. Jána Pavla II. v kontexte jeho mariánskej úcty a odkazu fatimských zjavení.
Kalvaria Zebrydowska s pútnickým kalvárskym komplexom založeným v r. 1602, zapísaným v zozname svetového kultúrneho dedičstva UMESCO. Wadowice- rodné mesto Karola Wojtylu. Krakov- nádherné historické kráľovské mesto s množstvom pamiatok a neopakovateľnou atmosférou. Lagiewniky- centrum úcty Božieho milosrdenstva nerozlučne spojené so životom sv. Faustíny. Sanktuárium sv. Jána Pavla II. s nádherným chrámom zasväteným najslávnejšiemu Poliakovi, ukrývajúcim nie len jeho relikvie ale aj nádherné Rupnikove mozaiky. Čenstochová- slávny obraz Matky Božej priláka ročne milióny pútnikov do tejto významnej mariánskej svätyne.

PROGRAM:
Utorok 26. 9.2017- odchod v skorých ranných hodinách do Kalvárie Zebrydowskej, prehliadka, sv. omša, pobožnosť krížovej cesty, rozchod. Presun do Wadovíc, prehliadka kostola krstu Karola Wojtylu, adorácia, rozchod. Presun na ubytovanie do Krakowa, večera.
Streda 27.9.2017- raňajky. Lagiewniky: sv. omša, prehliadka, rozchod. Sanktuárium sv. Jána Pavla II.: prehliadka, adorácia, rozchod. Presun do Krakowa- prehliadka historického centra, Wawel. Večera.
Štvrtok 28.9.2017- raňajky , presun do Čenstochovej, sv. omša, adorácia, prehliadka, rozchod. Návrat na Slovensko, predpokladaný príchod vo večerných hodinách.
Cena: 155,- Eur.

V cene je zahrnuté: doprava autobusom, občerstvenie v autobuse počas prestávok ( káva, čaj, minerálka), ubytovanie v hoteli 2 noci s raňajkami a večerami, sprievodca, duchovné sprevádzanie. V cene nie je zahrnuté komerčné poistenie.
Prihlásiť sa možno na príslušnom farskom úrade. Pokyny pred cestou dostanú prihlásení asi mesiac pred cestou.

O správca farnosti

pozri tiež

Posviacka opravených zvonov farského kostola

Zvony živých zvolávajú, mŕtvych oplakávajú a blesky lámu. V nedeľu 19.februára 2017 posvätil správca farnosti …