Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Rozpis slávení Veľkonočného Trojdnia

Rozpis slávení Veľkonočného Trojdnia

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE   vo farnosti MERAŠICE

 

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE 13.4.2017

Sv.omša bude slávená len vo farskom kostole v Merašiciach o 18.00. Po sv.omši bude kostol otvorený k adorácii Sviatosti Oltárnej, ktorá sa odporúča zvlášť pre tento deň.  Odpustky za účasť na speve Tantum ergo pri prenášaní Eucharistie.

 

VEĽKÝ PIATOK, SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA 14.4.2017

Obrady budú slávené len vo farskom kostole o 15.00. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitých pokrmov. Odpustky za nábožnú účasť na poklone kríža počas liturgie. Pred krížom sa dnes kľaká.

 

BIELA SOBOTA, VEĽkOKONOČNÁ VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 15.4.2017

8.00 modlitba Posvätného čítania a ranných chvál vo farskom kostole. Poklona v Božom hrobe do 19.00.Veľkonočná vigília vo farskom kostole o 20.00, obrady začínajú požehnaním veľkonočnej sviece Paškála. . Potrebné priniesť si sviece na obnovu krstných sľubov. Odpustky za obnovenie krstných sľubov pri slávení vigílie.

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŘTVYCHVSTANIA 16.4.2017

Sv.omše ako v nedeľu, o 17.00 vešpery a eucharistická adorácia vo farskom kostole.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.3.2019

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu pôstnu nedeľu 24.3.2019 pondelok 25. 3. 2019 liturgický kalendár: ZVESTOVANIE PÁNA, …