Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 16.4.2017

Farské oznamy 16.4.2017

FARSKÉ OZNAMY
Na Veľkonočnú nedeľu 16.4.2017
pondelok
17. 4. 2017 liturgický kalendár: Veľkonočný pondelok
8.00 Biskupová + Vladimír Kupec a rodičia
9.30 Kapince + Ján Kubačka a Ján Marec
11.00 Merašice + Amália Behúlová a + z rodiny

utorok
18. 4. 2017 liturgický kalendár: Veľkonočný utorok

streda
19. 4. 2017 liturgický kalendár: Veľkonočná streda

štvrtok
20. 4. 2017
liturgický kalendár: Veľkonočný štvrtok
18.00 Biskupová + Mária a Ľudovít

piatok
21. 4. 2017 liturgický kalendár: Veľkonočný piatok
15.00 Merašice + Agneša a Alojz Cingeľoví,deti,vnuk

sobota
22. 4. 2017 liturgický kalendár: Veľkonočná sobota
Nedeľa
23. 4. 2017
liturgický kalendár: Druhá veľkonočná nedeľa-Nedeľa Božieho milosrdenstva
8.00 Biskupová + rodina Majekových
9.00 Kapince + Jozef Janečka,Mária a Michal Uhlíkoví
11.00 Merašice za farníkov

Veľkonočné obdobie päťdesiatich dní od Veľkonočnej nedele po Turíce sa slávi v radosti a plesaní. Zvlášť slávnostne znie v tomto období Aleluja, namiesto modlitby Anjel Pána sa modlí antifóna Raduj sa,nebies Kráľovná,liturgický symbol tohto obdobia je veľkonočná svieca Paškál, požehnaná na Veľkonočnú vigíliu. Zapisujem úmysly sv.omší na mesiace máj a jún 2017.Ďakujem všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri príprave na slávenie veľkonočných sviatkov.
Tebe buď sláva,Ježišu,ktorý si slávne zmŕtvych vstal;Otcovi,Duchu Svätému nech večne zuní pieseň chvál. Aleluja

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.3.2019

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu pôstnu nedeľu 24.3.2019 pondelok 25. 3. 2019 liturgický kalendár: ZVESTOVANIE PÁNA, …