Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 25.6.2017

Farské oznamy 25.6.2017

FARSKÉ OZNAMY
Na 12.nedeľu v cezročnom období 25.6.2017
pondelok
26. 6. 2017 liturgický kalendár: féria

utorok
27. 6. 2017 liturgický kalendár: sv. Ladislava, ľubovoľná spomienka
18.00 Merašice +Ladislav a Mária Veselí a celá rodina

streda
28. 6. 2017 liturgický kalendár: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
18.00 Kapince za farníkov

štvrtok
29. 6. 2017
liturgický kalendár: SV. PETRA A PAVLA, apoštolov, slávnosť
17.00 Biskupová + Katarína Chovancová
18.00 Merašice + Pavol Pogády

piatok
30. 6. 2017 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + rod.Rudolf a Mária Majgotoví,ost.z rodiny

sobota
1. 7. 2017 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Peter,Elemír,Jozef a Jolana Golejoví
Nedeľa
2. 7. 2017
liturgický kalendár: 13. nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová +Teofil a Agnesa Knížatoví,deti, star.rod.
9.30 Kapince poďakovanie za 70 rokov života
11.00 Merašice za farníkov

Slávnosť sv.Petra a Pavla, apoštolov, je cirkevne prikázaná.

Modlime sa za seba navzájom !

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.3.2019

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu pôstnu nedeľu 24.3.2019 pondelok 25. 3. 2019 liturgický kalendár: ZVESTOVANIE PÁNA, …