Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 20.8.2017

Farské oznamy 20.8.2017

FARSKÉ OZNAMY
Na 20.nedeľu v cezročnom období 20.8.2017
pondelok
21. 8. 2017 liturgický kalendár: Sv.Pia X., pápeža, spomienka
18.00 Merašice + Vladimír a Jolana Remenároví

utorok
22. 8. 2017 liturgický kalendár: Panny Márie Kráľovnej, spomienka
18.00 Kapince na úmysel

streda
23. 8. 2017 liturgický kalendár: sv. Ruženy Limskej, ľubovoľná spomienka

štvrtok
24. 8. 2017
liturgický kalendár: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

piatok
25. 8. 2017 liturgický kalendár: sv. Ľudovíta, ľubovoľná spomienka
18.00 Merašice + Vít a Jolana Fázikoví,rodina Schulte

sobota
26. 8. 2017 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Imrich a Emíla Habánoví, Mária
Nedeľa
27. 8. 2017
liturgický kalendár: 21.nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová +Jozef a Helena Rondošoví
9.30 Kapince na úmysel
11.00 Merašice za farníkov

Dnes je pravidelná zbierka na potreby farnosti. Pán Boh zaplať. Biblická katechéza v piatok 25.8. po sv.omši. Pripomínam, že na jeseň sa uskutoční v Merašiciach mimoriadna zbierka na vykurovanie farského kostola spôsobom, akým sa konala minulý rok. Zapisujem úmysly sv.omší na septemer a október 2017. V sobotu 30.9. sa bude konať farská púť na nové pútnické miesto- Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov pri Ladciach neďaleko Púchova- zapísať sa možno v sakristii. Prihlásení na púť do Poľska, prosím, nech v pondelok po sv.omši prinesú doplatok a potrebné osobné údaje, vrátane čísla cestovného dokladu.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.3.2019

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu pôstnu nedeľu 24.3.2019 pondelok 25. 3. 2019 liturgický kalendár: ZVESTOVANIE PÁNA, …