Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 31.12.2017

Farské oznamy 31.12.2017

FARSKÉ OZNAMY
Na Nedeľu Svätej rodiny 31.12.2017

pondelok
1. 1. 2018 liturgický kalendár: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY,slávnosť ( cirkevne prikázaná)
8.00 Biskupová + Jozef Štepka a manželka
9.30 Kapince +Eva Bosáková a + rodina
11.00 Merašice za farníkov

utorok
2. 1. 2018 liturgický kalendár: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského,bisk.a učiteľov Cirkvi, spomienka

streda
3. 1. 2018 liturgický kalendár: féria

13.00 Kapince pohrebná

štvrtok
4. 1. 2018
liturgický kalendár: féria

piatok
5. 1. 2018 liturgický kalendár: féria

sobota
6. 1. 2018 liturgický kalendár: ZJAVENIE PÁNA, slávnosť ( cirkevne prikázaná)
8.00 Biskupová +Mária a Viliam Knížatoví a star.rodičia
9.30 Kapince + Mária, Ján a František Bosák
11.00 Merašice za farníkov

Nedeľa
7. 1. 2018
Liturgický kalendár: Krst Krista Pána, sviatok
8.00 Biskupová +Milan a Roman Chudý
9.30 Kapince + z rodiny Bosákovej a Turčanovej
11.00 Merašice za farníkov

Ďakovná pobožnosť na konci roka bude dnes 31.12.o 16.00 vo farskom kostole v Merašiciach. Po pobožnosti bude vyhodnotené hospodárenie farnosti. Na farskej webstránke a na výveskách je prehľad dôležitých udalostí zo života farnosti v r.2017 a plánované podujatia na r.2018
Aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu v hmotnom i duchovnom zmysle pri výzvach, ktoré Božia Prozreteľnosť dopriala našej farnosti v r.2017. Kiež Pán požehná rok 2018 svojim pokojom a milosťami, aby sme využili mnohé príležitosti ku konaniu dobra.

FARSKÉ OZNAMY

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.6.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 14. 6. 2020 pondelok …