Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 25.3.2018

Farské oznamy 25.3.2018

FARSKÉ OZNAMY
Na Kvetnú nedeľu 25.3.2018

pondelok
26. 3. 2018 liturgický kalendár: Pondelok Veľkého týždňa

utorok
27. 3. 2018 liturgický kalendár: Utorok Veľkého týždňa
18.00 Merašice na úmysel

streda
28. 3. 2018 liturgický kalendár: Streda Veľkého týždňa

štvrtok
29. 3. 2018
liturgický kalendár: ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
18. 00 Merašice za kňazov a kňazské povolania

piatok
30. 3. 2018 liturgický kalendár: VEĽKÝ PIATOK
9.00 Biskupová Rané chvály a pobožnosť krížovej cesty
15.00 Merašice slávenie obradov utrpenia a smrti Pána

sobota
31. 3. 2018 liturgický kalendár: BIELA SOBOTA
08.00 Merašice posvätné čítanie a ranné chvály
19.30 Merašice Veľkonočná vigília na úmysel

Nedeľa
1. 4. 2018
Liturgický kalendár: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
8.00 Biskupová + Mária a Ľudovít Gráčikoví
9.30 Kapince + Dominik a Berta Blštiakoví
11.00 Merašice za farníkov
17.00 Merašice vešpery, krátka procesia,adorácia

Možnosť vyspovedať sa v utorok pred a po sv.omši a na požiadanie. CHORÝCH v stredu dopoludnia. Povzbudzujem k účasti na sláveniach veľkonočného trojdnia vo farskom kostole. Veľkonočné trojdnie je žiarivým vrcholom celého liturgického roka. Na veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsa. Na Bielu sobotu bude celý deň kostol otvorený k možnosti modliť sa pri Božom hrobe. Možnosť získať odpustky: Zelený štvrtok spevom Ctíme túto sviatosť…, Veľký piatok za nábožnú účasť na poklone krížu, na Veľkonočnú vigíliu za obnovu krstných sľubov.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 6.9.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 6. 9. 2020 pondelok 7. 9. …