Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 29.7.2018

Farské oznamy 29.7.2018

FARSKÉ OZNAMY
na Sedemnástu nedeľu v cezročnom období 29.7.2018

pondelok
30. 7. 2018 liturgický kalendár: bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

utorok
31. 7. 2018 liturgický kalendár: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

streda
1. 8. 2018 liturgický kalendár: sv. Alfonza Máriu de Ligori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

štvrtok
2. 8. 2018
liturgický kalendár: fria

piatok
3. 8. 2018 liturgický kalendár: féia

sobota
4. 8. 2018 liturgický kalendár: Sv. Jána Máriu de Vianneya, kňaza, spomienka

Nedeľa
5. 8. 2018
Liturgický kalendár: 17. nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová Koloman a Emíla Kupcoví, Edurad a Anna
09.30 Kapince + Jozef a Jolana Galányoví
11.00 Merašice + Ľudmila Pekarovičová,Gabika,star.rodiči Ján a Mária
11.45 krst

Záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania nech sa zapíšu v sakristii. Zahlásiť sa musí birmovanec sám osobne. Príprava birmovancov začne v septembri.
Zapisovanie úmyslov sv. omší bude od nedele 5.8.2018.
Počas neprítomnosti duchovného otca farnosti, v prípade potreby zaopatriť alebo pochovať, kontaktujte, prosím, p. kostolníkov ( telefónne čísla sú uvedené aj na webovej stránke farnosti).
Možnosť získať tzv. Porciunkulové odpustky: okrem tradičným podmienok na ich získanie je potrebné 2. augusta vo farských a františkánskych kostoloch nábožne navštíviť kostol a pomodliť sa modlitby Verím v Boha a Otče náš.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.1.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Druhú nedeľu v cezročnom období 19. 1. 2020 Týždeň …