Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 2.9.2018

Farské oznamy 2.9.2018

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 2.9.2018

pondelok
3. 9. 2018 liturgický kalendár: sv.Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,spomienka
18.00 Merašice + rodičia Mária a Anton Kupcoví

utorok
4. 9. 2018 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Mária a Jozef Bráčik a + z rod.

streda
5. 9. 2018 liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc rodine Galániovej

štvrtok
6. 9. 2018
liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová + Koloman a Františka Knížatoví a + z rodiny

piatok
7. 9. 2018 liturgický kalendár: Sv.Marka križina,Melichara Godzieckeho,Štefana Pongrácza,kňaozv,mučeníkov,spomienka
18.00 Merašice + Katarína Candráková,Miroslav Konečný

sobota
8. 9. 2018 liturgický kalendár: Narodenie Panny Márie, sviatok
8.00 Merašice + Adam Chrastek

Nedeľa
9. 9. 2018
Liturgický kalendár: 23. nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová +Ľudovít a Mária Gráčikoví,Peter,Viera
09.30 Kapince + rodina Hegedüšová
11.00 Merašice za farníkov

SPOVEDANIE v týždni: každý deň od 16.45 a po sv.omšiach, chorých v piatok dopoludnia. ADORÁCIA v stredu, štvrtok a piatok po sv. omšiach(za prvoprijímajúce deti, birmovancov, za deti a mládež, za pedagógov). BIBLICKÁ KATECHÉZA:v utorok po sv.omši v Merašiciach. MARIÁNSKA POBOŽNOSŤ v sobotu po sv.omši pri Lurdskej jaskyni pri farskom kostole. Krátke stretnutie členov spoločenstiev RUŽENCA v nedeľu po sv.omšiach v kostole vo všetkých obciach.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.1.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Druhú nedeľu v cezročnom období 19. 1. 2020 Týždeň …