Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 23.9.2018

Farské oznamy 23.9.2018

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu piatu nedeľu v cezročnom období 23.9.2018

pondelok
24. 9. 2018 liturgický kalendár: féria

utorok
25. 9. 2018 liturgický kalendár: féria

streda
26. 9. 2018 liturgický kalendár: féria

štvrtok
27. 9. 2018
liturgický kalendár: sv. Vincenta de Paul,kňaza,spomienka

piatok
28. 9. 2018 liturgický kalendár: féria

sobota
29. 9. 2018 liturgický kalendár: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,archanjelov,sviatok,
V BISKUPOVEJ SLÁVNOSŤ PATROCÍNIA
8.00 Biskupová + rod.Očadlíkoví,Justína a Rudolf Marta,Vladimír

Nedeľa
30. 9. 2018
Liturgický kalendár: 25. nedeľa v cezročnom období
08.00 Merašice za farníkov
9.30 Kapince za zdravie r.Kubačkovej a Božiu pomoc
11.00 Biskupová + Michal a Alžbeta Sucháňoví- HODY
Dnes je pravidelná mesačná zbierka, Pán Boh zaplať. Počas mojej neprítomnosti vo farnosti, keď sprevádzam pútnikov, platí, že v prípade potreby kontaktujete p.kostolníkov ( čísla na farskej vebstránke), ktorí zabezpečia najmä zaopatrenie, prípadne pohreb a v neodkladných veciach ma kontaktujú.
Na budúcu nedeľu slávime v Biskupovej slávnosť patrocínia – HODY.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 21.4.2019

FARSKÉ OZNAMY na Veľkonočnú nedeľu 21.4.2019 pondelok 22. 4. 2019 liturgický kalendár: Veľkonočný pondelok 8.00Biskupová …