Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 14.10.2018

Farské oznamy 14.10.2018

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v cezročnom období 14.10.2018

pondelok
15. 10. 2018 liturgický kalendár: sv. Terézie od Ježíša,panny a učiteľky Cirkvi,spomienka
17.30 Merašice + Jozefína a Anton Svinčák

utorok
16. 10. 2018 liturgický kalendár: féria

streda
17. 10. 2018 liturgický kalendár: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka,spomienka

štvrtok
18. 10. 2018
liturgický kalendár: sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

piatok
19. 10. 2018 liturgický kalendár: féria

sobota
20. 10. 2018 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
21. 10. 2018
Liturgický kalendár: 29. nedeľa v cezročnom období, MISIJNÁ NEDEĽA
08.30 Biskupová + rodičia Alžbeta a Ján Adamcoví
09.30 Kapince + rodina Depešová
11.00 Merašice za farníkov
Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka, Pán Boh zaplať. Zároveň slávime Misijnú nedeľu. Milodar na misie možno odovzdať do osobitnej pokladnice. Mesiac október je mesiacom modlitby ruženca. Povzbudzujeme k tejto modlitbe najmä v rodinách.

Počas mojej neprítomnosti vo farnosti, keď sprevádzam pútnikov v prípade potreby kontaktujete p.kostolníkov ( čísla na farskej vebstránke), ktorí zabezpečia najmä zaopatrenie, prípadne pohreb a v neodkladných veciach ma kontaktujú.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.3.2019

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu pôstnu nedeľu 24.3.2019 pondelok 25. 3. 2019 liturgický kalendár: ZVESTOVANIE PÁNA, …