Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 21.10.2018

Farské oznamy 21.10.2018

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu deviatu nedeľu v cezročnom období 21.10.2018

pondelok
22. 10. 2018 liturgický kalendár: sv. Jána Pavla II., ľubovoľná spomienka

utorok
23. 10. 2018 liturgický kalendár: féria

streda
24. 10. 2018 liturgický kalendár: féria

štvrtok
25. 10. 2018
liturgický kalendár: féria

piatok
26. 10. 2018 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Oľga a Milan Kuchár

sobota
27. 10. 2018 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + rod.Mária a Anton Kupcoví,star.rod. Ladislav a Mária Veselí

ZMENA ČASU
Nedeľa
28. 10. 2018
Liturgický kalendár: 30. nedeľa v cezročnom období
08.00 Biskupová poďakovanie za životné jubileum a zdravie a Božiu pomoc
09.30 Kapince + Jozef a Cecília Rýdzi
11.00 Merašice za farníkov

Dnes je pravidelná mesačná zbierka, Pán Boh zaplať. Zároveň zbierka na misie v rámci Misijnej nedele. Mesiac október je mesiacom modlitby ruženca. Povzbudzujeme k tejto modlitbe najmä v rodinách.
SPOVEDANIE: v piatok po sv.omši, v sobotu po sv.omši, v nedeľu pred i po sv.omšiach.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.3.2019

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu pôstnu nedeľu 24.3.2019 pondelok 25. 3. 2019 liturgický kalendár: ZVESTOVANIE PÁNA, …