Aktuálne správy

FARSKÉ OZNAMY
na Tridsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 11.11.2018

pondelok
12. 11. 2018 liturgický kalendár: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

utorok
13. 11. 2018 liturgický kalendár: féria
16.45 Merašice + Štefan a Jolana Kupcoví a syn Vladimír

streda
14. 11. 2018 liturgický kalendár: féria
16.45 Merašice +Milan Pogády,Ľudmila a + z rodiny

štvrtok
15. 11. 2018
liturgický kalendár: féria
16.45 Biskupová + Mária Markusíková,star.rod. a súrodenci

piatok
16. 11. 2018 liturgický kalendár: féria
Farská púť na Trnavskú novénu

sobota
17. 11. 2018 liturgický kalendár: sv. Alžbety Uhorskej, spomienka
8.00 Merašice + rodina Švecových

Nedeľa
18. 11. 2018
Liturgický kalendár: 33. nedeľa v cezročnom období
08.00 Biskupová + Ladislav Balog ( výročná)
09.30 Kapince + František Harasty
11.00 Merašice za farníkov

Trnavská novéna bude v dňoch 13.-21.11.2019. Program je vyvesený na výveske a na webovej stránke farnosti. Farská púť na Trnavskú novénu bude v piatok 16.11., odchod o 16.00.
Ďakujem všetkým, čo finančne podporili inštalovanie nového kúrenia vo farskom kostole. Kúrenie je úspešne spustené. Nasledujúci týždeň darcovia dostanú do poštových schránok písomné poďakovanie správcu farnosti. Pri príležitosti hodov- slávnosti patrocínia farského kostola, vyslovujem úprimné poďakovanie hmotným a duchovným dobrodincom tohto chrámu a farnosti, osobitne p.kostolníkom, miništrantom, p.organistke, lektorom, ekonomickej rade, brigádnikom. Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na energie. Pán Boh zaplať. Úmysly sv.omší sú do konca kalendárneho roka obsadené. Úmysly na január a február budem zapisovať začiatkom decembra.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.3.2019

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu pôstnu nedeľu 24.3.2019 pondelok 25. 3. 2019 liturgický kalendár: ZVESTOVANIE PÁNA, …