Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 2.12.2018

Farské oznamy 2.12.2018

FARSKÉ OZNAMY
na Prvú adventnú nedeľu 2.12.2018

pondelok
3. 12. 2018 liturgický kalendár: sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
17.00 Merašice + Anna Chovancová ( 1. výročie)

utorok
4. 12. 2018 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice + Pavol Pogády a + z oboch strán

streda
5. 12. 2018 liturgický kalendár: féria
17.00 Kapince + z rodiny a dobrodinci

štvrtok
6. 12. 2018
liturgický kalendár: sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
17.00 Biskupová + Viliam Kupec a + z rodiny

piatok
7. 12. 2018 liturgický kalendár: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi,spomienka
16.00 Biskupová za farníkov
16.45 Kapince + z rodiny
17.30 Merašice za zdravie a Božiu pomoc rodine

sobota
8. 12. 2018 liturgický kalendár: NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE,slávnosť
8.00 Merašice + Ladislav a Mária Veselí,st.rod.Kobydoví

Nedeľa
9. 12. 2018
Liturgický kalendár: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
08.00 Biskupová + Eduard a Anna Kupcoví a starí rodičia
09.30 Kapince za Božiu pomoc pre celú rodinu
11.00 Merašice za farníkov

BIBLICKÁ KATECHÉZA pre dospelých v utorok 4.12. po sv. omši (úvod do NZ a Mt) v Merašiciach.
KATECHÉZA PRE BIRMOVANCOV v stredu 5.12.v Kapinciach po sv.omši.
KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI v piatok 7.12.po sv.omši v Merašiciach.
KATECHÉZA: eschatológia, téma večné zatratenie, Biskupová v nedeľu 9.12. o 14.30.

SPOVEDANIE hodinu pred sv.omšami, chorých v piatok dopoludnia.

V októbri 2018 začalo internetové vysielanie Rádio Mária. Možno ho počúvať na webovej stránske www.radiomaria.sk, kde nájdete aj podrobnejšie informácie ( plagátik na nástenke, leták na stolíku s novinami).
ZBIERKA NA CHARITU je dnes. Pán Boh zaplať.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 23.6.2019

FARSKÉ OZNAMY Na dvanástu nedeľu v cezročnom období 23.6.2019 pondelok 24. 6. 2019 liturgický kalendár: …