Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 23.12.2018

Farské oznamy 23.12.2018

FARSKÉ OZNAMY
na Štvrtú adventnú nedeľu 23.12.2018

pondelok
24. 12. 2018 liturgický kalendár: féria, večer: VIGÍLIA SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA
21.00 Merašice na úmysel celebranta

utorok
25. 12. 2018 liturgický kalendár: NARODENIE PÁNA, slávnosť
8.00 Biskupová + Alžbeta a Michal Sucháňoví
9.30 Kapince za zdravie a Božiu pomoc rodiny
11.00 Merašice za farníkov

streda
26. 12. 2018 liturgický kalendár: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
8.00 Biskupová + Štefan a Jolana Kopúnoví,Vladimír
9.30 Kapince na úmysel ordinára
11.00 Merašice + Štefan a Johana Farkašoví,Rudolf a Rozália Majgotoví a ostatní + z rodiny

štvrtok
27. 12. 2018
liturgický kalendár: sv. Jána,apoštola a evanjelistu, sviatok
17.00 Merašice za Božiu pomoc pre Helenu a jej syna

piatok
28. 12. 2018 liturgický kalendár: Sv. Neviniatok, mučeníkov
17.00 Merašice + Ján Behúl ( 1.výročie)

sobota
29. 12. 2018 liturgický kalendár: Piaty deň Oktávy Narodenia Pána
8.00 Merašice + Viliam Habán

Nedeľa
30. 12. 2018
Liturgický kalendár: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA,MÁRIE A JOZEFA, Prvá nedeľa po Narodení Pána
08.00 Biskupová + Felix a Veronika Knížatoví,syn Peter
09.30 Kapince + Ľudovít a Silvia
11.00 Merašice za farníkov
Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať. BETLEHEMSKÉ SVETLO: na Štedrý deň v pondelok od 9.00 vo farskom kostole. Sv. prijímanie CHORÝM budem roznášať v stredu 26.12.popoludní.
Zasadnutie FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY celej farnosti bude v piatok 28.12. 17.45 v Merašiciach.
Požehnané a radostné sviatky Božieho narodenia vyprosujem vám všetkým!

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.6.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 14. 6. 2020 pondelok …