Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 30.12.2018

Farské oznamy 30.12.2018

FARSKÉ OZNAMY
Na sviatok Svätej Rodiny 30.12.2018

pondelok
31. 12. 2018 liturgický kalendár: féria, večer: Siedmy deň Oktávy narodenia Pána
17.00 Merašice Bohoslužba slova TE DEUM(odpustky)

utorok
1. 1. 2019 liturgický kalendár: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY,slávnosť
Vzývanie Ducha Svätého ( odpustky), Svetový deň pokoja
8.00 Biskupová za zdravie a Božiu pomoc 0
9.30 Kapince +Emil,Helena,Jozef a + z rodiny
11.00 Merašice za farníkov

streda
2. 1. 2019 liturgický kalendár: sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského,biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
17.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc rodine

štvrtok
3. 1. 2019
liturgický kalendár: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
17.00 Merašice + Antónia Balažovičová

piatok
4. 1. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Anna a Jozef Ďureje, + z rodiny

sobota
5. 1. 2019 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Daniel Kopún ( 1. Výr.)

Nedeľa
6. 1. 2019
Liturgický kalendár: ZJAVENIE PÁNA, slávnosť ( ohlásenie dátumu Veľkej noci)
08.00 Biskupová + Mária a Viliam Knížat,starí rodičia
09.30 Kapince + Mária,Ján a František Bosák
11.00 Merašice za farníkov
V piatok 28.12.2018 zasadala Farská ekonomická rada celej farnosti Program prerokovaných bodov je zverejnený na internete a na výveske. Ďakovné Te Deum na konci roka bude v pondelok 31.12.2018 o 17.00 vo farskom kostole ( štatistiku prečítam teraz). Slávnosť Panny Márie Bohorodičky je cirkevne prikázaná. Na Slávnosť Zjavenia Pána- Troch kráľov, budem pri sv. omšiach svätiť vodu. Z titulu končiaceho kalendárneho roka ďakujem za službu p.kostolníkom,miništrantom,p.organistke,lektorom, upratujúcim kostol, brigádnikom, ekonomickej rade, p.starostom a vám všetkým za priazeň .
Pokojom požehnaný, radosťou z viery sprevádzaný, na lásku bohatý rok 2019 vyprosujem nám!

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.6.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 14. 6. 2020 pondelok …