Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 6.1.2019

Farské oznamy 6.1.2019

FARSKÉ OZNAMY
Na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2019

pondelok
7. 1. 2019 liturgický kalendár: féria, večer: féria
17.00 Merašice + Štefan a Alžbeta Mackoví

utorok
8. 1. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Ľubica Streicherová

streda
9. 1. 2019 liturgický kalendár: féria

štvrtok
10. 1. 2019
liturgický kalendár: féria

piatok
11. 1. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice poďakovanie za Božie dobrodenia a prosba o požehnanie pre vnukov

sobota
12. 1. 2019 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Irena a Ján Ďureje a + z rodiny

Nedeľa
13. 1. 2019
Liturgický kalendár: KRST KRISTA PÁNA, sviatok
08.00 Biskupová za farníkov
09.30 Kapince + z rodiny Bosákovej a Turčanovej
11.00 Merašice Rastislav Kuchar a + z rodiny

KATECHÉZA pre BIRMOVANCOV v pondelok 7.1.o 17.00 v Merašiciach. BIBLICKÁ KATECHÉZA v utorok 8.1.po sv.omši , KATECHÉZA pre PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI v piatok 11.1.o 17.00 v Merašiciach.
Pokračujeme aj v tomto roku v zbieraní použitých poštových známok na misie. Prosím odovzdať vždy v sakristii aj s ich počtom.
Štatistické údaje za r. 2018 a plán podujatí na rok 2019 sú zverejnené na webovej stránke farnosti www.farnostmerasice.sk.
Rekolekcia kňazov Dekanátu bude v pondelok 7.1,vo farnosti Leopoldov.

Pokojom požehnaný, radosťou z viery sprevádzaný, na lásku bohatý rok 2019!

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.7.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Šesťnástu nedeľu v cezročnom období 19. 7. 2020 pondelok …