Aktuálne správy
Domov / Projekty/Pripravujeme / Plánované akcie na r. 2019

Plánované akcie na r. 2019

Plánované podujatia v r. 2019

Farské púte: Maria Taferl v Rakúsku, Hronský Beňadik a Topoľčianky na Slovensku, Trnavská novéna.

Duchovné: slávnosť 1.sv. prijímania a birmovka.

Katechetické: biblické katechézy, katechézy z cyklu Katechizmus Katolíckej cirkvi.

Hospodárske: inštalovanie a posviacka opravenej sochy Panny Márie v Biskupovej- Lurdská jaskynka, maľba fasády kostola v Kapinciach, oprava strechy kostola v Merašiciach, maľovanie interiéru farskej budovy, orezávanie drevín v areáli farského kostola.

O správca farnosti

pozri tiež

Posviacka opravených zvonov farského kostola

Zvony živých zvolávajú, mŕtvych oplakávajú a blesky lámu. V nedeľu 19.februára 2017 posvätil správca farnosti …