Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 27.1.2019

Farské oznamy 27.1.2019

FARSKÉ OZNAMY
na Tretiu nedeľu v cezročnom období 27.1.2019

pondelok
28. 1. 2019 liturgický kalendár: sv. Tomáša Akvinského,kňaza aučiteľa Cirkvi,spomienka
17.00 Merašice + Mária Majgotová ( zádušná)

utorok
29. 1. 2019 liturgický kalendár:féria
17.00 Merašice + Jozefa Murínová ( 1.výr.)

streda
30. 1. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Kapince za farníkov

štvrtok
31. 1. 2019
liturgický kalendár: Sv. Jána Bosca,kňaza, spomienka
17.00 Biskupová na úmysel celebranta

piatok
1. 2. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + rod.Pavol a Katarína Candrákoví a + z rodiny

sobota
2. 2. 2019 liturgický kalendár: Obetovanie Pána, sviatok
8.00 Merašice + Vladimír Majgot , +Janka

Nedeľa
3. 2. 2019
Liturgický kalendár: Štvrtá nedeľa v cezročnom období
08.00 Biskupová za farníkov
09.30 Kapince + Vincent a Margita Hudecoví a + z rodiny
11.00 Merašice za udzrdavenie a Božiu pomoc p. Macháča
Dnes je zbierka na cirkevné školstvo. Pán Boh zaplať! V týždni budem SPOVEDAŤ hodinu pred všetkými sv.omšami, CHORÝCH v piatok dopoludnia. BIBLICKÁ KATECHÉZA v pondelok po sv.omši, KATECHÉZA pre PRVOPRIJIMAJÚCICH v utorok po sv.omši, KATECHÉZA pre BIRMOVANCOV v piatok po sv.omši ( nezabudnúť perá a poznámkové zošity). Na sviatok Obetovania Pána ( Hromnice) budem POŹEHNÁVAŤ SVIECE. Sviece budem požehnávať aj v nedeľu po sv. omšiach.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.9.2020

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období 27. 9. 2020 pondelok 28. 9. …