Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 10.3.2019

Farské oznamy 10.3.2019

FARSKÉ OZNAMY
na Prvú pôstnu nedeľu 10.3.2019

pondelok
11. 3. 2019 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Anton a Mária Kupcoví,Ladislav a Mária Veselí
Celebruje: vdp. Ján Bašo, téma: prichýliť pocestných

utorok
12. 3. 2019 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Kristína a Štefan Kojda
Celebruje vdp. Patrik Bacigál,téma: dávať piť smädným

streda
13. 3. 2019 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Jozef Pogády a rodičia
Celebruje vdp.Matej Kýška,téma: poskytovať pomoc väzňom

štvrtok
14. 3. 2019
liturgický aklendár:féria
18.00 Merašice + star.rod.Husárových a ich deti
Celebruje vdp. Anton Gubala, téma: odievať nahých

piatok
15. 3. 2019 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Jozef Kašák a vnuk Martin
Celebruje vdp.dekan Jozef Schwarz, téma: dávať jesť hladným

sobota
16. 3. 2019 liturgický kalendár:féria
18.00 Merašice + Emil a Anna Kucharoví,deti,sestra Agneška
Celebruje vdp: Peter Rúčka,téma: navštevovať chorých

Nedeľa
17. 3. 2019
Liturgický kalendár: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
8.00 Biskupová + Teofil a Angela Knížatoví,deti a starí rod.
9.30 Kapince + Pater Košík
11.00 Merašice za farníkov

Dnes je zbierka na charitu, milodar možno vložiť do označenej pokladne. Na budúci týždeň budú sv.omše len vo farskom kostole v Merašiciach a to o 18.00. Počas týždňa budú prichádzať kňazi nášho dekanátu slúžiť sv.omše a kázať v rámci DUCHOVNEJ OBNOVY na tému: SKUTKY TELENÉHO MILOSRDENSTVA. Pozývam vás, aby ste hojnejšie prichádzali na tieto slávenia a využili možnosť tejto duchovej obnovy. Zoznam kňazov a ich téma je uvedená pri úmysloch sv.omší v oznamoch.

Pobožnosti krížovej cesty pred sv.omšami podľa zaužívaného zvyku.

Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA ENERGIE. Pán Boh zaplať za každú formu pomoci.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 1.11.2020

FARSKÉ OZNAMY na Slávnosť všetkých svätých 1. 11. 2020 pondelok 2. 1. 2020 liturgický kalendár: …