Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 23.6.2019

Farské oznamy 23.6.2019

FARSKÉ OZNAMY
Na dvanástu nedeľu v cezročnom období 23.6.2019

pondelok
24. 6. 2019 liturgický kalendár: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, patróna Trnavskej arcidiecézy, slávnosť
18.00 Merašice na úmysel celebranta

utorok
25. 6. 2019 liturgický kalendár: féria

streda
26. 6. 2019 liturgický kalendár:féria

štvrtok
27. 6. 2019
liturgický kalendár: Sv. Ladislava, ľubovoľná spomienka

piatok
28. 6. 2019 liturgický kalendár: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť
16.30 Biskupová na úmysel celebranta
17.15 Kapince + Michal Uhlík
18.00 Merašice + Ladislav a Mária Veselí,ost.z rod., star.rod. Kobidoví ( odprosujúca pobožnosť)

Sobota
29.6.2019 liturgický kalendár: SV: PETRA A PAVLA,APOŠTOLOV, slávnosť
8.00 Biskupová +Jozef a Františka Tomašovičoví a Ladislav Balogh
9.00 Kapince za farníkov
10.00 Merašice + František a Anna Korchanoví a syn Jozef

Nedeľa
30. 6. 2019
Liturgický kalendár: Trinásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová+ Veronika a Félix Knížatoví a syn Peter
9.30 Kapince + rod.Ján a Františka Blahoví a + deti
11.00 Merašice za farníkov
Na Slávnosť Božského Srdca ( piatok) je Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov. Slávnosť sv. Petra a Pavla ,apoštolov, je cirkevne prikázaná. Úmysly sv.omší na júl a august môžete zapísať na lístok a odovzdať v sakristii.

Predbežní záujemcovia o 2- dňovú farskú púť do Prahy v piatok a sobotu 15.-16. 8. ( Pražské Jezuliatko, Pražská Loreta,Strahovské opátstvo- hrob sv. Norberta, Katedrála sv. Víta- hrob sv.Jána Nepomuckého, Staré mesto, Malá Strana a iné) nech sa zapíšu v sakristii.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.1.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Druhú nedeľu v cezročnom období 19. 1. 2020 Týždeň …