Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 30.6.2019

Farské oznamy 30.6.2019

FARSKÉ OZNAMY
Na Trinástu nedeľu v cezročnom období 30.6.2019

pondelok
1. 7. 2019 liturgický kalendár: féria

utorok
2. 7. 2019 liturgický kalendár: Návšteva Panny Márie, sviatok
18.00 Merašice + syn Peter Golej,manžel,rod.z oboch str..

streda
3. 7. 2019 liturgický kalendár: sv. Tomáša,apoštola, sviatok
18.00 Kapince na úmysel ordinára

štvrtok
4. 7. 2019
liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová + Imrich a Katarína Kupcoví

piatok
5. 7. 2019 liturgický kalendár: SV. CYRILA A METODA,slovanských vierozvestov,slávnosť
8.00 Biskupová + Jozef,Vladimír,Alojz
9.30 Kapince na úmysel
11.00 Merašice Pavel Fančovič,Emília a ostat.z rodiny

Sobota
6.7.2019 liturgický kalendár: Sv. Márie Goretti,panny a mučenice,ľub. spomienka
8.00 Merašice + Jozef Majgot

Nedeľa
7. 7. 2019
Liturgický kalendár: Štrnásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová+ Mária Markusíková,star.rod. a súrodenci
9.30 Kapince + Štefan, Helena a rodina Korencová
11.00 Merašice za farníkov
V týždni SPOVEDÁM hodinu pred sv.omšami, CHORÝCH v stredu dopoludnia.
Záujemcovia o 2- dňovú farskú púť do Prahy v piatok a sobotu 16.-17. 8. nech sa zapíšu v sakristii. Každý prihlásený dostane najprv všeobecné informácie v písomnej podobe a neskúr podrobné pokyny.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.1.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Druhú nedeľu v cezročnom období 19. 1. 2020 Týždeň …