Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 8.9.2019

Farské oznamy 8.9.2019

FARSKÉ OZNAMY
Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 8.9.2019

pondelok
9. 9. 2019 liturgický kalendár: féria
9.30 Merašice rekolekcia kňazov Hlohoveckého dekanátu

utorok
10. 9. 2019 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + star.rdč.Koneční a Kupcoví

streda
11. 9. 2019 liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince na úmysel celebranta

štvrtok
12. 9. 2019
liturgický kalendár: Najsvätejsšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spom.
18.00 Biskupová na úmysel celebranta

piatok
13. 9. 2019 liturgický kalendár: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 Merašice + Marek Chdiváni,Mária Kormanová

Sobota
14.9.2019 liturgický kalendár: Povýšenie sv.Kríža, sviatok
8.00 Merašice + súrod.Koneční, Miroslav,Ján, Mária a Ján Ondrejka

Nedeľa
15. 9. 2019
Liturgický kalendár: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, slávnosť
8.00 Biskupová + Elena Konečná,rodičia,star.rod.,živý brat, + Andrej
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice + Oto Nedelka a Rastislav Kuchar

Rekolekcia kňazov Hlohoveckého dekanátu bude v pondelok 9.9.2019 o 9.30 vo farskom kostole v Merašiciach. Prosím tých, čo budú doma, aby prišli na sv.omšu. Prosím o pomoc pri pečení koláčov a slaného- to je potrebné odovzdať v pondelok ráno priamo v kultúrnom dome v Merašiciach, nie v sakristii.
Zapisovanie detí na 1.sv.prijímanie v tomto šk. roku je v sakristii.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie, Pán Boh zaplať.
Predbežnú účasť na púť do Medžugoria v júni/ júli 2020 sa nahlasuje v sakristii.
Ďakujem za kosenie okolo fary a kostola, upratovanie fary pred maľovkou, za farbu a vymaľovanie vonkajška sakristie farského kostola.

Informácia k oprave zvonov farského kostola:
Technická porucha sa objavila po jednej z búrok. Oprava je riadne nahlásená. S opravou sa vykoná aj servisná prehliadka. Keďže ale po sérii mnohých búrok v Čechách má vykonávateľ opravy veľký nával opráv v mnohých kostoloch, musíme ešte niekoľko dní počkať.

Pamätná tabuľa
Skôr ako pristúpime k odhaleniu pamätnej tabule na kňazov pôsobiacich vo farnosti Merašice, chcem poďakovať darcom financií:
ružencovému spoločenstvu p.Golejovej: 600 Eur, ružencovému spoločenstvu p.Habánovej: 400 Eur, Pavol Konečný s manželkou: 500 Eur. Tabuľu Tabuľu vyhotovilo kamenárstvo Paradiso-India z Branova pri Nových Zámkoch. Doklady o úhrade a prevedení prác sú vo farskom archíve. Zostatok financií sa použije na nové dvere do kostola.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.1.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Druhú nedeľu v cezročnom období 19. 1. 2020 Týždeň …