Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 6.10.2019

Farské oznamy 6.10.2019

FARSKÉ OZNAMY
Na Dvadsiatu siedmu nedeľu v cezročnom období 6. 10. 2019

pondelok
7. 10. 2019 liturgický kalendár: Ružencovej Panny Márie, spomienka
9.30 rekolekcia v Rišňovciach

utorok
8. 10. 2019 liturgický kalendár: féria
17.30 Merašice + Štefan Gruchalák, vnuk Matúš

streda
9. 10. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Kapince + Ján Báleš
17.30 Merašice + Štefan a Anna Majgotoví

štvrtok
10. 10. 2019
liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová + Mária Rondošová a syn Vladimír
17.30 Merašice + rodič.Svinčákoví,star.rod.Kojdoví

piatok
11. 10. 2019 liturgický kalendár: sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná pomienka

Sobota
12.10.2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Kapince +alojzia a Vincent,Jozef a Milan Krištofoví
18.00 Biskupová + František a Anna Knížatoví

Nedeľa
13. 10. 2019
Liturgický kalendár: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

09.00 Merašice za farníkov
Zbierka na energie bude na budúcu nedeľu 13.10.2019.
Počas mojej neprítomnosti z dôvodu sprevádzania pútnikov v prípade potreby kontaktujte p.kostolníkov.
Mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Okrem toho pápež František tento mesiac vyhlásil za mimoriadny misijný mesiac. Každý pokrstený má na základe krstu zodpovednosť za misie. Tento mesiac sa máme často modliť za podporu misií alebo konkrétne podporiť misionárov alebo nejaký misijný projekt.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.6.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 14. 6. 2020 pondelok …