Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 3.11.2019

Farské oznamy 3.11.2019

FARSKÉ OZNAMY
Na Tridiatu prvú nedeľu v cezročnom období 3. 11. 2019

pondelok
4. 11. 2019 liturgický kalendár: Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
9.30 rekolekcia Trakovice

utorok
5. 11. 2019 liturgický kalendár: sv. Imricha, ľubovoľná spomienak
17.00 Merašice + Jozef a Margita Pekaroví a Helena

streda
6. 11. 2019 liturgický kalendár: féria
16.30 Kapince za zdravie a Božiu pomoc Anne
17.00 Merašice+ Rudolf Nedelka

štvrtok
7. 11. 2019
liturgický kalendár: féria
16.30 Biskupová + Koloman a Františka Knížatoví a + z rodiny
17.00 Merašice + Aurélia a Jozef Gruchalák a ich deti

piatok
8. 11. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + rodina Vnučková a Hudecová

Sobota
9.11.2019 liturgický kalendár: Výroečie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
8.00 Merašice + rodičia Chudí a Nedelkoví a deti

Nedeľa
10. 11. 2019
Liturgický kalendár: Tridsiatadruhá nedeľa v cezročnom období- požehnanie sviec
8.00 Biskupová + Ján a Margita, Silvia Jakubičkoví,Augustín Kupec
9.30 Kapince + Helena a Veronika Korencové
10.30 Merašice za farníkov a dobrodincov kostola – HODY
Biblická katechéza v utorok 5.11.po sv.omši v Merašiciach. Katechéza pre prvoprijímajúce deti v piatok 8.11.v Merašiciach po sv.omši. Možnosť získať odpustky za duše v očistci 1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s modlitbou za duše v očistci ( + obvyklé podmienky…). Zbierka na misie činila 220 Eur ( z toho: Biskupován50,- Kapince 60,- Merašice 110,-),Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu slávime v Merašiciach hody, prosím o pomoc pri občerstvení. Za opravu zvonov na farskom kostole sme zaplatili 1148,30 Eur.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 6.9.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 6. 9. 2020 pondelok 7. 9. …