Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 1.12.2019

Farské oznamy 1.12.2019

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Prvú adventnú nedeľu 1. 12. 2019

pondelok
2. 12. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Emil a Anna Kuchároví,Milan,Oľga,Viera,rehoľná sestra Agneška

utorok
3. 12. 2019 liturgický kalendár: Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
17.00 Merašice + Fratišek Candrák a star.rodičia
po sv.omši Biblická katechéza

streda
4. 12. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Kapince na úmysel ordinára
po sv.omši adorácia

štvrtok
5. 12. 2019
liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová + Viliam Kupec a + z rodiny
po sv.omši adorácia

piatok
6. 12. 2019 liturgický kalendár: Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
17.00 Merašice + Rastislav a + z rod.Kucharovej,Bulkovej,Vidovej,Bučkovej
po sv.omši adorácia

Sobota
7.12.2019 liturgický kalendár: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
7.30 spoločná modlitba ruženca za duše v očistci
8.00 Merašice + Ján a Ľudmila Šimanskí,rodič.z oboch strán

Nedeľa
8. 12. 2019
Liturgický kalendár: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
8.00 Biskupová + Felix a Veronika Knížatoví a syn Peter
9.30 Kapince +František, Margita a Jolana
11.00 Merašice za farníkov

Dnes možno milodarom prispieť na zbierku na charitu. Spovedanie v týždni: hodinu pred sv.omšami, chorých v piatok dopoludnia. Biblická katechéza v utorok po sv.omši. Adorácie po sv.omšiach v stredu,štvrtok a piatok. Spoločná modlitba ruženca s kňazom v sobotu pred sv.omšou. Úprimne ďakujem za myšlienku a realizáciu adventného venca pred farským kostolom v Merašiciach. Z podnetu KBS sa od 1. Adventnej nedele  bude sláviť Rok Božieho slova.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 6.9.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 6. 9. 2020 pondelok 7. 9. …