Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 8.12.2019

Farské oznamy 8.12.2019

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Druhú adventnú nedeľu 8. 12. 2019

pondelok
9. 12. 2019 liturgický kalendár: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
16.00 Biskupová poďakovanie za rodiny Kudlačovú,Konečnú a odprosenie za živých a mŕtvych
17.00 Kapince za farníkov
18.00 Merašice + Štefan a Alžbeta Mackoví

utorok
10. 12. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice za Božie požehnanie pre synov Milana a Ivana s rodinami
– po sv.omši biblická katechéza

streda
11. 12. 2019 liturgický kalendár: féria, KÁNTROVÉ DNI
16.30 spoločná modlitba ruženca s kňazom
17.00 Merašice + Vít a Jolana Fázikoví a + z rodiny Schulteoví

štvrtok
12. 12. 2019
liturgický kalendár: féria
16.30 spoločná modlitba ruženca s kňazom
17.00 Biskupová na úmysel celebranta

piatok
13. 12. 2019 liturgický kalendár: Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka,KÁNTRY
17.00 Merašice +Irena a Ján Ďureje

Sobota
15.12.2019 liturgický kalendár: sv. Jána z Kríža,kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.,KÁNTRY
7.30 Merašice + Anna a Jozef Ďureje

Nedeľa
15. 12. 2019
Liturgický kalendár: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
8.00 Biskupová + Mária a Michal Kupcoví
9.30 Kapince + Mária Blahová
11.00 Merašice za farníkov

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa presúva na pondelok 9.12. V týždni sú kántrové dni: streda,piatok a sobota, záväzný je jeden, obsahom je duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Biblická katechéza bude v utorok po sv.omši. Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie. Zbierka na charitu odvod: 180,30 Eur. Za každú pomoc úprimné Pán Boh zaplať.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 6.9.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 6. 9. 2020 pondelok 7. 9. …