Aktuálne správy
Domov / HOMíLIE, PRÍHOVORY SPRÁVCU FARNOSTI / Veľká adventná celebrita radí

Veľká adventná celebrita radí

 

Zdá sa vám prehnané alebo nevhodné hovoriť o Jánovi Krstiteľovi ako o celebrite? Dobre teda, môžeme ostať pri tom, že bol hviezdou prvej veľkosti v dejinách pred Kristom. Spomeňme si, ako Kristus povedal, že sa nenarodil nik väčší.
Ján sa síce ako celebrita neobliekal, ani sa tak nesprával a svojim poslucháčom často adresoval nepríjemné a tvrdé slová. A vidíte, napriek tomu k nemu prichádzalo veľa ľudí. Premýšľali ste prečo? Ostré slovo a nepríjemný vzhľad nepritiahnu. Ján bol autentický, priehľadne, čisto, priamo. S pohnutím musíme konštatovať, že výzvy k pokániu zo strany nás „ profesionálnych“ kazateľov sú často nemé. Oheň ktorým horel Ján vyhasol v srdciach toľkých, ktorí by mali celí patriť Ježišovi. Ak nehoríš, nikoho nezapáliš. Výzva k pokániu sa opakuje viac razy v roku a málokedy účinne. Nám kňazom táto výzva hovorí: buďte autentickí! Prázdnotou nepresvedčíš. Pokánie nie je „ zbožné“ cvičenie, ktoré by mal katolík urobiť, lebo sa to patrí. Veľkým omylom je, že pozornosť obraciame v tejto veci len na seba a pri sebe ostávame. Preto to nefunguje. Zdržiavanie sa mäsa, sladkostí, alkoholu alebo zábav a návaly ľudovej zbožnosti nepomôžu, ak sa naša pozornosť nezameria najmä na nášho Pána Ježiša Krista. Jeho treba objaviť. Tak celkovo. A objavovať neustále v kontexte našej každodennosti a duchovného života. Pokánie je cesta, ktorá umožňuje vidieť, čo nám skutočne bráni k objaveniu Ježiša. Ako Ján. Kresťania podľa Jánovej koncepcie sa nedelia na tradicionalistov a liberálov, ako to dnes s obľubou používajú niektorí cirkevní hodnostári, ale na tých, ktorí horia a v ktorých oheň zhasol, na autentických a ľahostajných. Na tých, čo vidia len skepsu a žijú v duchovnej depresii a na tých, ktorí napriek vlastným chybám jasne chápu, že pokánie je cestou k novým začiatkom, ktoré nám Boh neúnavne ponúka. On prišiel, aby nám otvoril nebeské pramene, aby sme pili a pili hojnejšie. Pokánie je cesta, ktorá nás k nim zavedie.
Ľudovít Malý

O správca farnosti

pozri tiež

Prichádza dejinný zlom (modlitba v čase aktuálnej skúšky)

Príhovor správcu farnosti Prichádza dejinný zlom Milí bratia a sestry! Prežívame nevídané udalosti. Vírus Kovid-19 …