Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 15.12.2019

Farské oznamy 15.12.2019

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Tretiu adventnú nedeľu 15. 12. 2019

pondelok
16. 12. 2019 liturgický kalendár:féria
6.30 Merašice + Štefan Gruchalák

utorok
17. 12. 2019 liturgický kalendár: féria
06.30 Merašicepoďakovanie za 20 rokov života a prosba o Božiu pomoc

streda
18. 12. 2019 liturgický kalendár: féria
06.30 Merašice na úmysel celebranta

štvrtok
19. 12. 2019
liturgický kalendár: féria
06.30 Merašice na úmysel celebranta

piatok
20. 12. 2019 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice +Vladimír Majgot,Janka,star.rod.Majgotví a Korchanoví, po sv.omši katechéza detí k 1.sv.pr.

Sobota
21.12.2019 liturgický kalendár: féria
6.30 Merašice na úmysel celebranta

Nedeľa
22. 12. 2019
Liturgický kalendár: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
8.00 Biskupová + Karol Fuglik a Anna, star. rod. Markovičovi, Martin ( krst po sv.omši)
9.30 Kapince +František Harasty
11.00 Merašice za farníkov

Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať za každý milodar.
SPOVEDANIE PRED SVIATKAMI:
MERAŠICE štvrtok 19.12., 17.00- 18.00
KAPINCE štvrtok 19.12.2019, 17.00 18.00
BISKUPOVÁ štvrtok 19.12., 17.00-18-.00
CHORÍ: pondelok 23.12.
TÍ,ČO NESTIHLI NA POŽIADANIE pred a po sv. omšiach, kedykoľvek po vzájomnej dohode.
Sv. omše v týždni ranné sú rorátne ( pri sviecach).Katechéza pre deti v piatok po sv.omši.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 6.9.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 6. 9. 2020 pondelok 7. 9. …