Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 22.12.2019

Farské oznamy 22.12.2019

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Štvrtú adventnú nedeľu 22. 12. 2019

pondelok
23. 12. 2019 liturgický kalendár:féria
17.00 Merašice + Michal Candrák a Anton

utorok
24. 12. 2019 liturgický kalendár: féria
21.00 Merašice za hmotných a duchovných dobrodincov

streda
25. 12. 2019 liturgický kalendár: NARODENIE PÁNA, slávnosť
8.00 Biskupová za zdravie a Božiu pomoc rodine Alfonza Kupca, + Eduard a Anna Kupcoví
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice + Rudolfa Rozália Majgotoví,Štefan a Johana Farkašoví a + deti

štvrtok
26. 12. 2019
liturgický kalendár: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok, pred sv.omšami Vianočná korunka k Jezuliatku
8.00 Biskupová + Štefan a Jolana Kupcoví,Vladimír,Augustín,Melánia
9.30 Kapince + star.rod.Ukropoví,Farkašoví,Sokolovičoví
11.00 Merašice + Adam Chovanec,Štefan Veselý a jeho rodičia

Piatok
27. 12. 2019 liturgický kalendár: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
16.30 Vianočná korunka k Jezuliatku
17.00 Merašice +Peter Golej,Peter Pogády,oto Nedelka,Rasťo Kuchar,marek Fančovič,Katarína Candráková,Michal Candrák,Pavol Candrák, Daniel Kopún, Viera Jelenáková, súrodenci Szaboví, Ľubomír Konečný

Sobota
28.12.2019 liturgický kalendár: Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
8.00 Merašice + Mária a Anton Kupcoví

Nedeľa
29. 12. 2019
Liturgický kalendár: SVIATOK SV. RODINY JEŽIŠA,MÁRIE A JOZEFA
8.00 Biskupová + Michal a Alžbeta Sucháňoví
9.30 Kapince + Margita a Vincent Hudecoví a + z rodiny
11.00 Merašice za farníkov

SPOVEDANIE:
V pondelok pred a po sv.omši.
CHORÝCH v pondelok 23.12. dopoludnia
TÍ,ČO NESTIHLI na požiadanie.
BETLEHEMSKÉ SVETLO na Štedrý deň dopoludnia vo farskom kostole.
Vianočná korunka k Jezuliatku a litánie k Jezuliatku vo štvrtok pred všetkými sv. omšami a v piatok 27.12.o 16.30.
Požehnanie rodín na nedeľu Sv. rodiny po sv. omši.
Na webovej stránke farnosti nájdete modlitby k Štedrovečernej liturgii pri domácom stole a tematické zamyslenia správcu farnosti.
Ďakujem brigádnikom, čo upratovali kostoly a pripravili vianočnú výzdobu.

Všetkým farníkom vyprosujem pokojom požehnané sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista a radostné ovzdušie viery.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 6.9.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 6. 9. 2020 pondelok 7. 9. …