Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 12.1.2020

Farské oznamy 12.1.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Sviatok krstu Krista Pána 12. 1. 2020

pondelok
13. 1. 2020 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Rastislav a + z rodiny Bulkovej

utorok
14. 1. 2020 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Miloš Ondrejka ( 1.výr.),( Biblická katechéza)

streda
15. 1. 2020 liturgický kalendár: féria
17.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc Anne(adorácia)

štvrtok
16. 1. 2020
liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová na úmysel celebranta ( adorácia)

Piatok
17. 1. 2020 liturgický kalendár: sv. Antona, opáta, spomienka
17.00 Merašice + Želka a Juraj Romuľákoví ( adorácia)

Sobota
18.1.2020 liturgický kalendár: féria ( začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov)
8.00 Merašice +Ladislav a Mária Veselí,star.rod.Kobidoví a Veselí a ostatní + z rodiny z oboch strán

Nedeľa
19. 1. 2020
Liturgický kalendár: Druhá nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová +Peter Gráčik
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice poďakovanie za 70 rokov života

Rekolekcia kňazov v pondelok 13.1.v Bučanoch. Biblická katechéza v utorok 14.1.po sv.omši vo farskom kostole. Adorácie za mier a pokoj vo svete po sv.omšiach v stredu, štvrtok a piatok. Týžďeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.-25.januára 2020.
Zbierka na energie na budúcu nedeľu.
Prihlásení na farskú púť do Medžugoria nech si vyzdvihnú prihlášky v sakristii na budúcu nedeľu.
Tip na knihu: Panna Mária v živote Pátra Pia ( Dobrá kniha, 2019).
Liturgická pripomienka: slovo amen po slovách kňaza Telo Kristovo pred sv.prijímaním treba vysloviť nahlas a zreteľne. Správne znenie je …zvestoval Panne Márii a nie Panne Márie.

Niektorí ľudia majú Boha stále na jazyku,ale málokedy v srdci.T. Kempenský

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 29.8.2021

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 29. 8. 2021 pondelok 30. 8. …