Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 26.1.2020

Farské oznamy 26.1.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Tretiu nedeľu v cezročnom období 26. 1. 2020

pondelok
27. 1. 2020 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Jozef Majgot ( 1. výročie)

utorok
28. 1. 2020 liturgický kalendár: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.00 Merašice + Michal a Mária Candrákoví,star.rod. a súrodenci ,( Biblická katechéza)

streda
29. 1. 2020 liturgický kalendár: féria

štvrtok
30. 1. 2020
liturgický kalendár: féria

Piatok
31. 1. 2020 liturgický kalendár: sv. Jána Bosca, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
16.30 pobožnosť krížovej cesty
17.00 Merašice + Ján Lyso ( 1. výročie)

Sobota
1.2.2020 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Anna a Ján Badinkoví a + deti
15.00 sobáš

Nedeľa
2. 2. 2020
Liturgický kalendár: OBETOVANIE PÁNA, sviatok, požehnávanie hromničných sviec
8.00 Biskupová + Marta a Jozef Valkoví,Benedikt, star.rod. Mária a Štefan, Júlia a Albín
9.30 Kapince na úmysel celebranta
11.00 Merašice za farníkov

Dnes je zbierka na cirkevné školstvo. Pán Boh zaplať. Biblická katechéza v utorok po sv. omši vo farskom kostole. Pobožnosť krížovej cesty – vedie kňaz- v piatok o 16.30 pred sv. omšou. Požehnanie hromničných sviec bude v nedeľu pri všetkých sv.omšiach.
Prihlásení na farskú púť do Medžugoria nech odovzdajú obratom prihlášky a zálohu v sakristii.
Vyúčtovanie spotreby ( plyn, elektrika: kostoly, fara- základné informácie…)

Niektorí ľudia majú Boha stále na jazyku,ale málokedy v srdci.T. Kempenský

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 6.9.2020

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 6. 9. 2020 pondelok 7. 9. …