Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Vystavená Sviatosť Oltárna v nedeľu 15.3.2020

Vystavená Sviatosť Oltárna v nedeľu 15.3.2020

V nedeľu 15.3.2020 bude od 9.00-16.00 hod.vo farskom kostole v Merašiciach vystavená

Sviatosť Oltárna k neverejnej poklone.

Na adoráciu budú prichádzať  po pol hodne PO JEDNOM len určení veriaci. Ostatní sa v tento deň môžu

pripojiť duchovne, skrze modlitby konané doma. Prosíme Pána o ochranu pre našu farnosť,

Slovensko a Cirkev. Prosíme o požehnanie pre lekárov, zdravotníkov, starých a chorých.

O správca farnosti

pozri tiež

Výsledky 1.kola volieb do ekonomickej rady farnosti

Výsledky 1.kola volieb do Ekonomickej rady farnosti Merašice 21.6.2016 Kandidáti zvolení v 1.kole sú zoradení zostupne …