Aktuálne správy
Domov / HOMíLIE, PRÍHOVORY SPRÁVCU FARNOSTI / Prichádza dejinný zlom (modlitba v čase aktuálnej skúšky)

Prichádza dejinný zlom (modlitba v čase aktuálnej skúšky)

Príhovor správcu farnosti

Prichádza dejinný zlom
Milí bratia a sestry! Prežívame nevídané udalosti. Vírus Kovid-19 paralyzoval celý svet. V novodobej histórii také niečo nemá obdoby. Veriaci človek, ako každý iný, si kladie otázku: čo sa to deje? My veriaci okrem vedeckých zdôvodnení hľadáme odpoveď aj inde. Hľadíme na „nebesá“ a pýtame sa: Je toto Boží trest? Je to zdvihnutý Boží prst? Je to napomenutie? Ako sa máme na to všetko pozerať? Vieme, že Boh riadi svet svojou múdrou prozreteľnosťou. Mnohé z toho je pre nás veľkým tajomstvom. Nevieme, nevidíme, nechápeme všetko, čo sa odohráva, ale veríme, že svet je v Božích rukách ( nie len v našich, ako si to mnohí, žiaľ, myslia….). Mnohé veci Pán Boh dopúšťa pre vyššie dobro nás ľudí; tým najvyšším dobrom je spása našich duší- po smrti prísť k Pánovi, do neba. Myslím, že dnešné udalosti môžeme vnímať ako tzv. znamenie čias. Ježišove zázraky boli znamenia, ktoré mali ľuďom, jednoducho povedané, pomôcť, aby lepšie vnímali, kto Kristus je a čo prináša. Znamenie nám pomáha niečo lepšie vnímať, zároveň nesie v sebe výzvu. Čo nám Korona , hoc drastickým spôsobom, umožňuje vnímať? Akú nesie v sebe výzvu? Odpovede sú obsiahnuté aj v zmýšľaní a rozhovoroch ľudí, ktorí ďaleko pred vypuknutím Pandémie poukazovali na to, že to, ako žijeme, nemôže dopadnúť dobre. Niečo sa musí stať, zaznievalo čoraz častejšie. Nik si ale nevedel predstaviť, čo by to mohlo byť. Až prišla Korona, začali sa rúcať mnohé ekonomické istoty, svet sa zatriasol, nastúpila obava o holý ľudský život, zdravie, rodinu, pokoj, mier, základné istoty a budúci vývoj. Tichý zabijak nám niečo vzal, niečo daroval. Niečo nám bude ešte vzaté, niečo darované. Prichádza dejinný zlom. Bolo by fatálnou chybou využiť ho len na úpravu svojich príbytkov, dobiehanie zameškaného. Máme čas premýšľať, máme čas oveľa viac sa modliť… Mnohé sa bude musieť zmeniť v nás samotných. Otázkou je, či sa tak stane a či to pôjde tým správnym smerom. Bez návratu k Pánovi času a dejín to nepôjde. Samotné dejiny nás učia, že akékoľvek snahy a pokusy mimo priestor priateľstva s Bohom,ba zamerané priamo proti Nemu, môžu mať a majú zdrvujúco fatálne následky.  Dejinný zlom spôsobený Koronou bude zameškanou príležitosťou, ak nenastane zlom v nás samotných. Boh nám pomáhaj!

Modlitba ( modlime sa ju každý deň):
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom. Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla. O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie chorých a Matka nádeje, oroduj za nás! Svätý Jozef ,oroduj za nás! Svätý Rochus-ochranca pred epidémiami, oroduj za nás!

O správca farnosti

pozri tiež

Zostaň s nami! ( príhovor správcu farnosti)

  Boh kráča s nami po cestách nášho života neraz ako tajomný spoločník. Tajomne, ale …