Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 10.5.2020

Farské oznamy 10.5.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Piatu veľkonočnú nedeľu 10. 5. 2020

pondelok
11. 5. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Pavol Pogády,Štefan a Mária Kováčoví a star.rod.

utorok
12. 5. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice na úmysel darcu

streda
13. 5. 2020 liturgický kalendár: Blahoslavenej Panny Mária Fatimskej, ľub.spomienka
18.00 Kapince na úmysel darcu

štvrtok
14. 5. 2020
liturgický kalendár: sv. Mateja, apoštola, sviatok
18.00 Biskupová na úmysel darcu

piatok
15. 5. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice na úmysel darcu

sobota
16.5.2020 liturgický kalendár: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
8.00 Merašice na úmysel darcu

Nedeľa
17. 5. 2020

Liturgický kalendár: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ( požehnanie sviec)

8.00 Biskupová + Jozefína Knížatová,ľudovít,Mária,+ z rodiny
9.30 Kapince + Dominik a Berta Blštiakoví
11.00 Merašice za farníkov

• V týždni budem spovedať hodinu pred sv.omšami. Spovedať budem vonku pri kostole. Nutné je mať na sebe rúško a dodržiavať 2m vzdialenosť.
• Sv.omše v týždni budú slávené v kostole. ZÁVÄZNÉ POKYNY: Bez rúška je zakázané vstúpiť do kostola. Pred vstupom je nutné dezinfikovať si ruky. Sv. vodou sa neprežehnávame. Veriaci môžu sedieť alebo stáť len na vyznačených miestach. Nutná je 2m vzdialenosť, nepodávame si ruky a sv. prijímanie sa podáva na ruku. Rešpektujte, prosím, pokyny, kostolníkov.
• Kto má záujem dodatočne prispieť na zbierku na kňazský seminár, nech svoj milodar odovzdá v obálke správcovi farnosti alebo v sakristii.
• Na budúcu nedeľu bude požehnanie sviec.
• Plánovaná veľká brigáda na úpravu okolia bývalej starej cirkevnej školy sa odkladá na neurčito.
Pripravujeme , myslím, zaujímavú akciu- požehnanie áut a motoriek. Presný dátum a postup požehnania bude zverejnený.
Pán Boh zaplať dobrodincom, ktorí aj v týchto neľahkých časoch skúšky nezabúdajú na to, že farský úrad musí uhrádzať svoje záväzky a prispeli svojim milodarom. Pán Boh zaplať. Poďakovanie aj p. starostovi za pomoc.
Zapisujem úmysly sv. omší .
• Pútnický zájazd do Medžugoria sa odkladá na budúci rok, pravdepodobne na jún 2021 ( hotel nám drží rezerváciu ubytovania).
• Plánovaná farská púť do Rakúska bude pravdepodobne na jar 2021, v prípade veľmi priaznivej epid. situácie v októbri 2020.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu Ž 34,9

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.6.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 14. 6. 2020 pondelok …