Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Informácie k 1.sv.prijímaniu v našej farnosti

Informácie k 1.sv.prijímaniu v našej farnosti

Informácie k 1. Sv. prijímaniu

Termín: nedeľa 31.máj 2020.

Sv. omša bude slávená o 11.00 hod. vonku, pri Lurdskej jaskynke, vedľa farského kostola v Merašiciach. V prípade nepriaznivého počasia bude slávnosť v kostole o 11.00 len pre prvoprijímajúce deti, rodičov a súrodencov.

Termíny príprav ( stretnutia v Merašiciach)
Pondelok 18.5. po sv.omši , o 18.30 ( teda nie s účasťou na sv.omši kvôli obmedzeniam…)
Piatok 22.5. po sv.omši o 18.30
Pondelok 25.5. po sv.omši o 18.30
Piatok 29.5. po sv.omši o 18.30

Spovedanie pred 1. Sv. prijímaním pre deti a príbuzných: sobota 30.5. od 9.00

Rodičia , prosím, zabezpečiť: upratovanie kostola a okolia kostola, výzdobu kostola a okolia kostola ( plot, brána), termíny a podrobnosti po dohode s kostolníčkou.

Dohliadnuť, prosím, aby si deti zopakovali: prežehnanie sa, modlitby Otče náš, Zdravas, Sláva, Desatoro, Verím v Boha, 6 hlavných právd.
K sv. spovedi prosím, aby deti vedeli používať modlitebnú knižku- spevník a vedeli si nájsť spytovanie svedomia , naučili sa ľútosť naspamäť a poznali priebeh sv. spovede ( celé to s nimi viac razy prejdem krok po kroku).

Nácvik samotnej slávnosti budeme riešiť na stretnutiach.

Nezabudnúť na rúška, rozstupy, dezinfekcia rúk je v kostole- povinne si dezinfikovať ruky.

Modliť sa za deti a s deťmi by malo byť samozrejmosťou… Veriaci farského spoločenstva by tiež nemali zabúdať na modlitby za deti a ich rodiny ako aj za požehnaný priebeh Slávnosti.
Mgr. Ľudovít Malý, správca farnosti Merašice

O správca farnosti

pozri tiež

Aktuálne informácie pre farníkov!

Aktuálne Informácie pre veriacich farnosti! PROCESIA NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 19.4. KAPINCE 9.00- 10.00   MERAŠICE …