Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 17.5.2020

Farské oznamy 17.5.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Šiestu veľkonočnú nedeľu 17. 5. 2020

pondelok
18. 5. 2020 liturgický kalendár: féria, formulár sv.omše ku cti sv. Jána Pavla II.
17.30 Merašice- pobožnosť ku cti sv. Jána Pavla II. a ruženec
18.00 Merašice za + počas pandémie koronavírusu

utorok
19. 5. 2020 liturgický kalendár: féria, formulár sv.omše v čase sejby,prosby za úrodu
18.00 Merašice za + počas pandémie koronavírusu

streda
20. 5. 2020 liturgický kalendár: féria, formulár sv.omše v čase sejby,prosby za úrodu
18.00 Kapince za + počas pandémie koronavírusu

štvrtok
21. 5. 2020
liturgický kalendár: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
17.00 Biskupová + Ján a Cecília Hájekoví a + Mária a Jozef Vengeroví
18.00 Merašice za farníkov

piatok
22. 5. 2020 liturgický kalendár: féria, začína Novéna k Duchu Svätému
18.00 Merašice za + počas pandémie

sobota
24.5.2020 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Rastislav a Oto

Nedeľa
25. 5. 2020

Liturgický kalendár: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8.00 Biskupová + Peter Vlčan
9.30 Kapince + Jozef Janečka,Milan,Michal,Helena
11.00 Merašice za farníkov
• Dnes požehnávam sviece.
• V pondelok 18.5.2020 si pripomenieme 100.výročie narodenia sv.Jána Pavla II. O 17.30 bude vo farskom kostole pobožnosť ku cti sv. Jána Pavla II a ruženec.
• Príprava detí k 1.sv.prijímaniu bude v pondelok a piatok hneď po sv.omši.
• Prosebné dni: pondelok, utorok a streda. Záväzný je jeden deň. Obsahom je prosba o úrodu.
• Cirkevne prikázaná slávnosť Nanebovstúpenie Pána je vo štvrtok 21.5.
• Kto má záujem podporiť zbierku na masmédiá, môže tak urobiť budúcu nedeľu 24.5.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.6.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 14. 6. 2020 pondelok …