Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 7.6.2020

Farské oznamy 7.6.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Slávnosť Najsvätejšej Trojice 7. 6. 2020

pondelok
8. 6. 2020 liturgický kalendár: féria

utorok
9. 6. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Gejsza a Margita Kucharoví,syn,zať,nevesta

streda
10. 6. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince za + obete pandémie

štvrtok
11. 6. 2020
liturgický kalendár: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,slávnosť
17.00 Biskupová + Vendelín a Jolana Vančoví,Rozália a Emil Kupcoví
18.00 Merašice za farníkov

piatok
12. 6. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Irena Koštialová

sobota
13.6.2020 liturgický kalendár: sv. Antona Paduánskehokňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
8.00 Merašice za + obete pandémie

Nedeľa
14. 6. 2020
Liturgický kalendár: JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

8.00 Biskupová + Alojz a Mária magátoví,Benedikt Švec
9.30 Kapince + Ondrej,Anna, Karol
11.00 Merašice za farníkov

• Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je cirkevne prikázaná (odpustky za účasť na speve Tantum ergo za obv.podm.). Po sv.omši v Merašiciach bude krátka eucharistická procesie okolo kostola ( ako býva zvykom). Prosím o pomoc pri príprave.
• Zbierka na energie bude pri sv.omšiach budúcej nedele 14.6.
• Avizujem dostatočne vopred veľkú brigádu na kosenie a úpravu porastov a vegetácie pri starej cirkevnej škole v Merašiciach na jeseň 2020.
• Mesiac jún je venovaný zvláštnej úcte Srdca Ježišovho. Okrem toho je to čas kňazských vysviacok , nezabudnime v modlitbách na novokňazov, bohoslovcov a celkovo kňazov.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.6.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 14. 6. 2020 pondelok …