Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 21.6.2020

Farské oznamy 21.6.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Dvanástu nedeľu v cezročnom období 21. 6. 2020

pondelok
22. 6. 2020 liturgický kalendár: féria

utorok
23. 6. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice poďakovaie za 70 rokov života Sťefan Pekarovič a požehnanie celej rodine

streda
24. 6. 2020 liturgický kalendár: NARODENIE SV.JÁNA KRSTITEĽA,slávnosť,patrón Arcidiecézy

štvrtok
25. 6. 2020
liturgický kalendár: féria

piatok
26. 6. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice +Emil,Anna a deti Kuchároví,rehoľná sestra Agneška Molnárová

sobota
27.6.2020 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice za + Oľga Michalová a Izidor

Nedeľa
28. 6. 2020
Požehnanie sviec Liturgický kalendár: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČOM OBDOBÍ

8.00 Biskupová + Veronika a Féleix Knížatoví,syn Peter
9.30 Kapinc +rodičia Pavol a Mária Adamcoví,Miroslav a Anna
11.00 Merašice za farníkov
• Dnes od 14.30 ( podľa časeniek), budem požehnávať vozidlá na dvore farského úradu. Prosím o presnosť, na každé požehnanie je vyčlenených 5 minút.Možno sa ešte prihlásiť.
• Na budúcu nedeľu možno milodarom podporiť zbierku na dobročinné diela Sv.Otca.
• Oprava dverí do sakristie a hlavného vchodu farského kostola(zámer, veriaci môžu osloviť ľubovoľného majstra, podmienka: aby boli dvere z dreva).
• Požehnanie automobilov, bicyklov, motoriek pre filiálku Biskupová sa uskutoční na budúcu nedeľu 28.6.2020 od 14.30. Kto má záujem o toto požehnanie, v sakristii si vyzdvihne lístok, na ktorom bude uvedený čas. V stanovenom čase ( ale presne, na každého 5 minút),príde s dopravným prostriedkom ku kostolu.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.12.2020

FARSKÉ OZNAMY na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 27. 12. 2020 pondelok 28. …