Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 28.6.2020

Farské oznamy 28.6.2020


ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Trinástu nedeľu v cezročnom období 28. 6. 2020

pondelok
29. 6. 2020 liturgický kalendár: SV:PETRA A PAVLA,APOŠTOLOV,SLÁVNOSŤ
16.00 Kapince + Ján Báleš
17.00 Biskupová za farníkov
18.00 Merašice + Peter a Elemír Golejoví a + z rodiny

utorok
30. 6. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + rodina Pavla Pogádyho z oboch strán

streda
1. 7. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc r.Kubačková

štvrtok
2. 7. 2020
liturgický kalendár: Návšteva Panny Márie, sviatok

piatok
3. 7. 2020 liturgický kalendár: sv. Tomáša,apoštola, sviatok
18.00 Merašice + Milan Ivánek, kňaz a + kňazi

sobota
4.7.2020 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice za + Jozef Holík s rodinou

Nedeľa
5. 7. 2020
Liturgický kalendár: SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV, slávnosť

8.00 Biskupová za farníkov
9.30 Kapince +Jozef Kováč a Emília
11.00 Merašice na úmysel celebranta

• Dnes od 14.30 ( podľa časeniek), budem požehnávať vozidlá pri kostole v Biskupovej. Prosím o presnosť, na každé požehnanie je vyčlenených 5 minút.Možno sa ešte prihlásiť.
• Zbierka na dobročinné diela Sv.Otca a zbierka na Boží hrob sú odložené na jeseň.
• SPOVEDANIE: okrem pondelka, v týždni hodinu pred sv. omšami.
• PLÁNOVANÁ FARSKÁ PÚŤ ( jednodňová): v prípade priaznivej epidemiologickej situácie , bude na jeseň, na moravský Velehrad a ďalšie pútnické miesta.

Minulú nedeľu bolo v Merašiciach požehnaných 24 vozidiel a 4 motorky.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.12.2020

FARSKÉ OZNAMY na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 27. 12. 2020 pondelok 28. …