Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 5.7.2020

Farské oznamy 5.7.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Štrnástu nedeľu v cezročnom období- sv. Cyril a Metod 5. 7. 2020

pondelok
6. 7. 2020 liturgický kalendár: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka

utorok
7. 7. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Štefan Chalány

streda
8. 7. 2020 liturgický kalendár: féria
7.00 Kapince na úmysel celebranta

štvrtok
9. 7. 2020
liturgický kalendár: féria

piatok
10. 7. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice+ Eliáš Pogády,Mária,syn Jozef

sobota
11.7.2020 liturgický kalendár: Sv. Benedikta,opáta,patróna Európy, sviatok
8.00 Merašice za + rod.Adam a Marta Chovancoví

Nedeľa
12. 7. 2020
Liturgický kalendár: 15. Nedeľa v cezročnom období

8.00 Biskupová + Jozef Merašický
9.30 Kapince +Michal Uhlík a rod.z oboch strán
11.00 Merašice za farníkov

• Zapisujem úmysly sv.omší- sú voľné termíny v júli i v auguste.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie.
• PLÁNOVANÁ FARSKÁ PÚŤ ( jednodňová): v prípade priaznivej epidemiologickej situácie , bude na jeseň, na moravský Velehrad a ďalšie pútnické miesta.
• Upratovanie farského kostola- veriacich vyššieho veku a chorých oslovovať, prirodzene, nebudeme. Zatiaľ je stále v platnosti aktuálny spôsob oslovovania p. kostolníčkou. Chcem opätovne poprosiť o pomoc a s úctou pripomenúť, že upratovanie kostola je česť, zároveň je konkrétnym vyjadrením našej pomoci farnosti. Vhodné je pripomenúť i cirkevné prikázanie: Katolík má podporovať cirkevné ustanovizne. Pán Boh zaplať…

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 19.7.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Šesťnástu nedeľu v cezročnom období 19. 7. 2020 pondelok …