Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 26.7.2020

Farské oznamy 26.7.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA
FARSKÉ OZNAMY
Na Sedemnástu nedeľu v cezročnom období 26. 7. 2020

pondelok
27. 7. 2020 liturgický kalendár: fériasv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

utorok
28. 7. 2020 liturgický kalendár: féria

streda
29. 7. 2020 liturgický kalendár: sv. Marty, spomienka
07.00 modlitba ruženca- predmodlieva sa duchovný otec
7.30 Kapince na úmysel celebranta

štvrtok
30. 7. 2020
liturgický kalendár: bl. Zdenky Schelengovej,panny a mučenice,ľub.spom.
17.30 modlitba ruženca- predmodlieva sa duchovný otec
18.00 Biskupová na úmysel celebranta

piatok
31. 7. 2020 liturgický kalendár: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
17.30 modlitba ruženca- predmodlieva sa duchovný otec
18.00 Merašice + Mária Chovancová

sobota
1.8.2020 liturgický kalendár: sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
8.00 Merašice za + Ľudmila a rod.Ján a Mária Pekarovičoví

Nedeľa
2. 8. 2020
Liturgický kalendár: 18. Nedeľa v cezročnom období

8.00 Biskupová + Imrich a Katarína Kupcoví
9.30 Kapince + rodina Košíková a Megová
11.00 Merašice za farníkov

• Veriacich prosíme, aby naďalej dôsledne dodržiavali platné hygienické opatrenia: v kostole rúško všetci ( výnimky vážne dýchacie problémy),kňaz nemusí pri vzdialenosti 2 m od osôb, cez sv.prijímanie musí, dezinfekcia rúk kňaza povinná, znak pokoja-nepodávame si ruky, podávanie sv.prijímania dôstojne- Eucharistiu vložiť hneď do úst- NEODCHÁDZAŤ S ŇOU, tí, čo príjimajú do úst sa postavia nakoniec radu
• Porciunkulové odpustky: možnosť získať 2.aigusta,vo farských kostoloch- nábožná návšteva kostola, pomodliť sa otče náš a Verím v Boha ( tradičné podmienky k získaniu odpustkov k tomu…).

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 12.7.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY Na Pätnástu nedeľu v cezročnom období 12. 7. 2020 pondelok …