Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 30.8.2020

Farské oznamy 30.8.2020

FARSKÉ OZNAMY
Na Dvadsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 30. 8. 2020

pondelok
31. 8. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice +Rudolf a Mária Merašickí

1. 9. 2020 liturgický kalendár: féria ( votívna omša O Duchu Svätom)
18.00 Merašice +rod.,star.rod., Jozef,rehoľná sestra Mária

streda
2. 9. 2020 liturgický kalendár: féria
7.30 Kapince + Jozef a Katarína Kopeckí ( adorácia)

štvrtok
3. 9. 2020
liturgický kalendár: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 Biskupová + Jozefína Knížatová,Ľudovít,Mária a + z rod. ( adorácia)

piatok
4. 9. 2020 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice +Imrich a Emília Habánoví,Mária,starí rodičia z oboch strán ( adorácia)

sobota
5.9.2020 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
6. 9. 2020
Liturgický kalendár: 23. Nedeľa v cezročnom období, VENI SANCTE

8.00 Biskupová za zdravie a Božiu pomoc pre deti a rodinu
9.30 Kapince + Štefan a Alžbeta Andráškoví
11.00 Merašice za farníkov ( 2 x krst po sv.omši)

• SPOVEDANIE v týždni: hodinu pred sv. omšami. ADORÁCIE po sv. omšiach v stredu, štvrtok a piatok. Vzývanie DUCHA SVÄTÉHO(nový šk.rok) na budúcu nedeľu.
• Farská púť na Velehrad plánovaná na 5.9.2020 sa z dôvodu vývinu epidemiologickej situácie na Slovensku a na Morave odkladá pravdepodobne na október 2020. Nový dátum oznámime v oznamoch. Prihlásených ponechávame v zozname.
• V týždni darovali na nové dvere farského kostola: Bohu známi 50 eur Pán Boh zaplať.
• Slovníček Malý misionár pre deti k účasti na nedeľných sv. omšiach v novom šk.roku, si možno vyzdvihnúť v sakristii.
• V Katolíckych novinách č.36(o týždeň)bude publikovaný môj článok o vzdelávaní vo viere.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.9.2020

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období 27. 9. 2020 pondelok 28. 9. …