Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 6.9.2020

Farské oznamy 6.9.2020

FARSKÉ OZNAMY
Na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 6. 9. 2020

pondelok
7. 9. 2020 liturgický kalendár: sv. Marka Križína,Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza,kňazov a močeníkov, spomienka
18.00 Merašice + Jozef Varga

8. 9. 2020 liturgický kalendár: NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok
17.30 Merašice:modlitba ruženca-vedie správca farnosti
18.00 Merašice +Miroslav Konečný,Katarína Candráková ( po sv.omši pobožnosť pri jaskynke)

streda
9. 9. 2020 liturgický kalendár: féria
7.30 Kapince na úmysel celebranta

štvrtok
10. 9. 2020
liturgický kalendár: féria
17.30 Biskupová: modlitba ruženca-vedie správca farnosti
18.00 Biskupová + Alžbeta a Michal Sucháňoví

piatok
11. 9. 2020 liturgický kalendár: féria

sobota
12.9.2020 liturgický kalendár:Najsvätejšieho Mena Panny Márie,ľubov. spomienka
8.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc Pavol Chalány ( po sv.omši pobožnosť pri jaskynke)

Nedeľa
13. 9. 2020
Liturgický kalendár: 24. Nedeľa v cezročnom období

8.00 Biskupová +star.rod.Jakubičkoví a Kucharoví
9.30 Kapince + František Harasty
11.00 Merašice za farníkov

• V týždni darovali na nové dvere farského kostola: Bohu známi 50,100,50,10050,50,50,200,100,50 eur Pán Boh zaplať. Zoznam darcov je vo farskom archíve.
• Slovníček Malý misionár pre deti k účasti na nedeľných sv. omšiach v novom šk.roku, si možno vyzdvihnúť v sakristii.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.9.2020

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období 27. 9. 2020 pondelok 28. 9. …