Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 20.9.2020

Farské oznamy 20.9.2020

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu piatu nedeľu v cezročnom období 20. 9. 2020

pondelok
21. 9. 2020 liturgický kalendár:sv. MATÚŠA, apoštola a evanjelistu, sviatok
07.00 Merašice na úmysel celebranta

utorok
22. 9. 2020 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice za bohoslovcov, ich predstavených,profesorov teológie a dar kňazských povolaní

streda
23. 9. 2020 liturgický kalendár: sv.Pia z Pietrelčiny, spomienka
17.00 Kapince za duše v očistci

štvrtok
24. 9. 2020
liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová na úmysel darcu

piatok
25. 9. 2020 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + rodičia Marta a Anton Kupcoví

sobota
26.9.2020 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
27. 9. 2020

Liturgický kalendár: 26.nedeľa v cezročnom období

8.00 Merašice za farníkov
9.30 Kapince +Ondrej,Anna a Karol Brandisoví
10.30 Biskupová + star.rod.Strakoví a + z rodiny,HODY
• Dnes je zbierka na energia. Pán Boh zaplať.
• Zbierka na „Boží hrob“ z minulej nedele činila 205,97 Eur. Pán Boh zaplať.
• Príprava detí k 1.sv.prijímaniu bude v piatok hneď po sv.omši v kostole v Merašiciach.
• Na budúcu nedeľu 27.9.slávime v Biskupovej HODY( sv.Michala, archanjela): sv.omša v Merašiciach bude o 8.00 a v Biskupovej 10.30 ( prosím o pomoc pri príprave občerstvenia).
• Budúca nedeľa 27.9. je zároveň Svetovým dňom migrantov a utečencov.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.9.2020

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období 27. 9. 2020 pondelok 28. 9. …