Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 18.10.2020

Farské oznamy 18.10.2020

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu deviatu nedeľu v cezročnom období 18. 10. 2020

pondelok
19. 10. 2020 liturgický kalendár: féria

utorok
20. 10. 2020 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice+ Pavol Pogády,Tonka, + z rod.z oboch strán

streda
21. 10. 2020 liturgický kalendár: féria

štvrtok
22. 10. 2020
liturgický kalendár: sv. Jána Pavla II.,pápeža, ľubovoľná spomienka
17.00 Biskupová za duše v očistci (zvlášť za tie, na ktoré si nik osobitne nespomína)

piatok
23. 10. 2020 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice+ poďakovanie za dar 60 rokov spoločného života

sobota
24.10.2020 liturgický kalendár: féria, CELODENNÁ POKLONA KAPINCE
8.00 Kapince za Božiu pomoc v čase pandémie-
Poklona 8.30- 16.00

Nedeľa
25. 10. 2020

Liturgický kalendár: 30.nedeľa v cezročnom období

8.00 Biskupová + František a Anna Knížatoví
9.30 Kapince +Ján a Mária Gombálikoví a + z rodiny
11.00Merašice za farníkov
• POVINNÉ EPID.OPATRENIA: v kostole na sv. omši max 6 ľudí, rúška, dezinfekcia rúk,-priestorov,vetranie,otváranie kostolov 10 minút pred začiatkom sv.omše.
• Zbierka na misie: možno prispieť priamo správcovi farnosti alebo vhodiť milodar do poštovej schránky farského úradu. Koľko sa vyzbiera, toľko sa odošle. Pán Boh zaplať.
• CELODENNÁ POKLONA KAPINCE: sobota 24.10.2020 8.00- 16.00. ( v kostole v jednom okamihu max.6 osôb, jeden človek môže byť v kostole max.30 minút + ostatné povinné opatrenia).
• CELODENNÁ POKLONA BISKUPOVÁ v nedeľu 25.10.2020, 8.00- 15.00 ( povinné opatrenia ako vyššie!)
• Zapisujem úmysly sv. omší na november a december 2020.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 1.11.2020

FARSKÉ OZNAMY na Slávnosť všetkých svätých 1. 11. 2020 pondelok 2. 1. 2020 liturgický kalendár: …