Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 20.12.2020

Farské oznamy 20.12.2020

FARSKÉ OZNAMY
na Štvrtú adventnú nedeľu 20. 12. 2020

pondelok
21. 12. 2020 liturgický kalendár: féria
16.00 Merašice spovedanie
17.00 Merašice +Jolana a Vladimír Remenároví,Jozef Andacký

utorok
22. 12. 2020 liturgický kalendár: féria
16.00 Merašice spovedanie
17.00 Merašice + Hedviga Boháčová( 1.výr.),Pavol Boháč a ost.z r.

streda
23. 12. 2020 liturgický kalendár: féria
16.00 Biskupová spovedanie
17.00 Biskupová za duše v očistci

štvrtok
24. 12. 2020
liturgický kalendár: féria ( Štedrý deň)
19.30 Biskupová za lekárov,zdr.sestry,záchranárov,dobrovoľníkov
21.00 Merašice na úmysel celebranta

piatok
25. 12. 2020 liturgický kalendár: NARODENIE PÁNA, slávnosť
08.00 Biskupová + Felix a Veronika Knížatoví a syn Peter
09.00 Kapince + z rodiny Malých
10.00 Merašíce za mier a pokoj vo svete,za náš národ
11.00 Merašice za farníkov

sobota
26.12.2020 liturgický kalendár: Sv. ŠTEFANA, prvého mučeníka, sviatok
8.00 Biskupová +Štefan Jolana Kupcoví,Vladimír,Augustín,Melánia
9.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc Štefanovi
10.00 Merašice + Štefan Farkaš,+ rodina, rodina Rudolfa Majgota
11.00 Merašiceza zdravie a Božiu pomoc rodine

Nedeľa
27. 12. 2020 Liturgický kalendár: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA,MÁRIE A JOZEFA

8.00 Biskupová +Viliam Kupec a + z rodiny
9.00 Kapince + rodina Harastyová a Brandisová
10.00 Merašice za ťažko skúšané rodiny, chorých a trpiacich
11.00 Merašice za farníkov

  • Na sv.omše je potrebné prichádzať nie skôr ako 10 minút pred začiatkom, vyhnúť sa aj zhusteniu radu vchádzajúcich a vychádzajúcich veriacich-

• SPOVEDANIE PRED SVIATKAMI: v týždni hodinu pred sv.omšami, po sv.omšiach a na základe osobného dohovoru.

• EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA: počet účastníkov na sv.omši je stanovený na 25 % kapacity sedadiel v kostole. Pri vchode do kostola budú lístky, komu sa ujdú bude sedieť, ostatní musia počkať vonku. Sedenie: v každej druhej lavici + ostatné hygienické opatrenia, nespievame. Otváranie kostola 15 minút pred sv.omšou, skôr do kostola , prosím,nechodiť. Po sv.omšiach hneď odchádzame + dezinfekcia a vetranie.
• Počas sviatkov máme mimoriadne dovolenie sláviť 4 sv.omše, preto: v Merašiciach seniori nad 60 rokov budú chodiť povinne na sv.omšu o 10.00. Deti, mládež a rodiny a ostatní o 11.00. Prosím zodpovedne dodržiavať všetky predpisy a pokyny! V žiadnom prípade nesmie ísť do kostola osoba ani s malými respiračnými príznakmi!
• Zapisujem úmysly sv.omší na mesiace január a február 2021.
• Betlehemské svetlo bude k dispozícii vo farskom kostole na Štedrý deň od 9.00.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 29.8.2021

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 29. 8. 2021 pondelok 30. 8. …