Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 28.3.2021

Farské oznamy 28.3.2021

FARSKÉ OZNAMY
Na Kvetnú nedeľu 28. 3. 2021

pondelok 29. 3. 2021, liturgický kalendár: Pondelok Veľkého týždňa
Merašice + Jozefína Knížatová, Ľudovít, Mária a + z rodiny ( z Biskupovej)utorok

utorok 30. 3. 2021, liturgický kalendár: Utorok Veľkého týždňa
Merašice + Jozef Polák

streda 31. 3. 2021, liturgický kalendár: Streda Veľkého týždňa
Merašice + Vojtech Nagy

štvrtok 1. 4. 2021, liturgický kalendár: ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
18.00 Merašice na úmysel ordinára ( bez účasti veriacich)

Piatok 2. 4. 2021, liturgický kalendár: VEĽKÝ PIATOK
15.00 Merašice slávenie utrpenia a smrti Pána (bez verejnosti)

Sobota 3.4.2021, liturgický kalendár: BIELA SOBOTA
20.00 Merašice na úmysel celebranta ( bez verejnosti)

Nedeľa 4.4.2021, Liturgický kalendár: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8.00 Merašice za farníkov ( bez verejnosti)

SPOVEDANIE PRED SVIATKAMI:  KAPINCE sobota 27.3. pd 9.00, MERAŠICE nedeľa 28.3. od 9.00,BISKUPOVÁ nedeľa 28.3.od 14.45, okrem toho v týždni kedykoľvek na požiadanie.
Prihlásiť sa možno: na farský úrad emailom ( itacik22@gmail.com) sms alebo telefonicky ( 0911 383 220) alebo osobne u správcu farnosti alebo u p. kostolníkov.
Pri prihlásení nahlásiť číslo domu.
• Slávenie Veľkonočného trojdnia: naďalej platí zákaz hromadných podujatí, preto budú obrady slávené ( žiaľ!) za zatvorenými dverami len za účasti asistencie. Televízia bude vysielať obrady, avšak nezabúdajme, že liturgiu v tv nemáme sledovať ako pasívni diváci ale s vnútornou účasťou viery- modliť sa. V oznamoch sú uvedené časy v našej farnosti, aby sme sa mohli aspoň vnútorne spojiť.
ZELENÝ ŠTVRTOK– ustanovenie Sviatosti Oltárnej,- sviatosti kňazstva a príkaz o bratskej láske. Je to kňazský deň, nezabudnime sa modliť za svojho kňaza a za všetkých kňazov. Aspoň na diaľku si uctiť Eucharistiu vo svätostánku.
VEĽKÝ PIATOK– deň prísneho pôstu ( 18.-60.r raz do sýta sa najesť) a zdržovania sa mäsa ( od 14. roku do konca života) – pod ťarchou ťažkého hriechu. Pomodliť sa krížovú cestu, prečítať si Pašie ( kto nebude sledovať obrady) pomodliť sa bolestný ruženec, rozjímať o utrpení a smrti Ježiša Krista.
BIELA SOBOTA– Cirkev na modlitbách pred podobou Pánovho hrobu očakáva vzkriesenie ( v rámci vychádzky do prírody možno vykonať krátku poklonu v predsieni kostola, „Boží hrob“ bude v kostole tak ako vždy…, dodržiavať opatrenia). OBNOVIŤ si krstné sľuby v súkromí, ak nesledujete Veľkonočnú vigíliu v TV. 
ROZDÁVANIE SV: PRIJÍMANIA: na Veľký piatok Merašice od 9.00, Kapince o 12.30 . Na Veľkonočnú nedeľu Merašice od 9.00, Kapince o 12.30. Biskupová od 14-.30. Spôsob je ten istý, ľudia ostávajú doma ( zákaz vychádzania) a kňaz príde pred ich dom…viď. nižšie oznam.

Spôsob spovedania:
Správca farnosti príde pred dom toho, ktorý sa zahlásil na spoveď ( čiže z domu neodchádzate), zazvoní, záujemca o spoveď vyjde pred dom v rúšku a v 2 m vzdialenosti sa vyspovedá a potom prijme Sviatosť Oltárnu ( môže odovzdať milodar). Nutné dodržiavať opatrenia ( rúško, 2 m vzdialenosť na vzduchu a stručne…).

K otázke dodržiavania opatrení:
Výnimky majú ľudia na ceste do a z práce. Prácou kňaza je starostlivosť o duše, preto cesta kňaza za človekom, ktorý žiada liek a posilu pred dušu, je cestou do práce. Nejde ani o hromadné podujatie, keďže kňaz je len s jedným človekom. Opatrenia sú dodržané, keďže kňaz aj spovedajúci majú rúško, počas spovede sú vonku na vzduchu a sú vo vzdialenosti 2 m a spoveď je stručná. Spovedajúci je doma, takže neporuší platné obmedzenia.

Usmernenie:
Na spoveď vopred pripraviť ( spytovanie svedomia, ľútosť) a spovedať sa pružne- len hriechy a podstatné okolnosti, ak je nutné uviesť ich. Hneď po prijatí Eucharistie sa vrátiť do domu a tam sa pomodliť modlitby po sv. prijímaní. Tesne pred spovedaním poriadne vykonať dezinfekciu rúk. Kňaz bude mať rúško a rukavice.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 7.3.2021

FARSKÉ OZNAMY Na Tretiu pôstnu nedeľu 7. 3. 2021 pondelok 8. 3. 2021 liturgický kalendár: …