Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 4.4.2021

Farské oznamy 4.4.2021

FARSKÉ OZNAMY
Na Veľkonočnú nedeľu 4. 4. 2021

pondelok
5. 4. 2021 liturgický kalendár: Veľkonočný pondelok

Merašice na úmysel ordinára

utorok
6. 4. 2021 liturgický kalendár: Veľkonočný utorok
Merašice + Hedviga a Augustín Brunovskí

streda
7. 4. 2021 liturgický kalendár: Veľkonočná streda
Merašice + Veronika a Kamil Brunovský

štvrtok
8. 4. 2021
liturgický kalendár: Veľkonočný štvrtok

Merašice + Anna Fáziková

Piatok
9. 4. 2021 liturgický kalendár: Veľkonočný piatok
Merašice + Jozef a Helena Rondošoví,Emil,+ rodičia z oboch strán ( z Biskupovej)

Sobota
10.4.2021 liturgický kalendár: Veľkonočná sobota
Merašice + Lýdia Kupcová ( z Biskupovej)

Nedeľa
11.4.2021 Liturgický kalendár: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
8.00 Merašice za farníkov

• Veľkonočná oktáva trvá od Veľkonočnej nedele do Druhej veľkonočnej nedele- týchto 8 dní sa slávi ako jedna nedeľa, zvlášť slávnostne znie aleluja a celá liturgia má mimoriadne slávnostný charakter. Veľkonočné obdobie trvá 50 dní, do Turíc. Namiesto Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
ROZDÁVANIE SV: PRIJÍMANIA: každú nedeľu, pri zachovaní všetkých pravidiel ( rúško, 2 m odstup, na vzduchu pred vlastným domom) Merašice od 9.00, Kapince od 12.30 , Biskupová od 14.30. ( možnosť spovede).

• Druhá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. O 16.00 bude v Merašiciach procesia so Sviatosťou Oltárnou po dedine. Procesie nie je verejná, čiže len sám kňaz a nutná asistencia ide, nik sa nepridáva k sprievodu!( príchod ohlási zvonenie zvončekom, vyjdete len pred vchod do svojho domu alebo do okna a prijmete požehnanie, smer trasy taký ako pri rozdávaní sv.prijímania v nedele).
• Úmysly sv.omší na apríl sú obsadené, na máj môžete nahlasovať, termíny sú ešte voľné.
• Prvé sv. prijímanie bude na jeseň.

Milí bratia a sestry, vinšujem vám všetkým požehnané Veľkonočné sviatky. Kristovo víťazstvo nech osvetlí temnoty našich dní a prinesie nám pokoj a silu kráčať zložitými cestami súčasnosti. Ďakujem všetkým, čo svojimi milodarmi a ochotou pomôcť tam, kde treba, vydávajú svedectvo o vlastnej živej viere. Pán vám opláca už teraz svojim požehnaním a oplatí večným životom.
Mgr. Ludovít Malý, duchovný otec farnosti

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 7.3.2021

FARSKÉ OZNAMY Na Tretiu pôstnu nedeľu 7. 3. 2021 pondelok 8. 3. 2021 liturgický kalendár: …